• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 0100 - 0300 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 0100 - 0300 B 7

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1003/1005 D - PUMP BUSCH

Seco SV 1003.1005 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0857 - 1757 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0857 - 1757 A b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 0400 - 1000 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 0400 - 1000 B 4

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1008 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1008 C a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 2108 - 3108 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 2108 - 3108 A a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA NC 2500 B - PUMP BUSCH

COBRA NC 2500 B 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1010 - 1040 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1010 - 1040 C 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 3809/4409 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 3809.4409 A 1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA DS 8162 D - PUMP BUSCH

COBRA DS 8162 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Huckepack HO 0429 - 0441 F - PUMP BUSCH

Huckepack HO 0429 - 0441 F 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LX 0260 - 0430 B - PUMP BUSCH

Dolphin LX 0260 - 0430 B 1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BA 0100 B - PUMP BUSCH

COBRA BA 0100 B c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0053 - 0143 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0053 - 0143 A l1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BC 0100 E - PUMP BUSCH

COBRA BC 0100 E b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0224 - 0475 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0224 - 0475 A h1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - COBRA BC 1000/2000 F - PUMP BUSCH

COBRA BC 1000.2000 F a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0710/1111 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0710.1111 A k1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 0250/0500 D2/D4 - PUMP BUSCH

Puma WP 0250.0500 D2.D4 c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0756/0906 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0756.0906 A j1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SE 0905 D - PUMP BUSCH

Samos SE 0905 D 1

Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 0700/1000 D2/D4 - PUMP BUSCH

Puma WP 0700.1000 D2.D4 b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 1157 - 1807 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 1157 - 1807 A i1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0045 - 0150 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0045 - 0150 E1 11

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WP 1250 - 4500 B2/D2 - PUMP BUSCH

Puma WP 1250 - 4500 B2-D2 a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 1908 - 2808 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 1908 - 2808 A h1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0210 - 0500 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0210 - 0500 E1001

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 0500/1000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 0500.1000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 3809/5109 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 3809.5109 A g1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0540/1150 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0540.1150 E11

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 2000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 2000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0063 - 0184 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0063 - 0184 A f1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 1500/2200 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 1500.2200 E1 .1

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WY 0250/0500 B - PUMP BUSCH

Puma WY 0250.0500 B c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0265 - 0425 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0265 - 0425 A e1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Puma WY 0700/1250 B - PUMP BUSCH

Puma WY 0700.1250 B b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0526/0726 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0526.0726 A d1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

For English - web mới phiên bản tiếng Anh

webmoi

online

We have 405 guests and no members online

About Us

We are distributor of SMC with Authorization TVP Tech the ability to offer and supply the most comprehensive product range available in Vietnam. Power by orange coast pneumatics

 

Website for english: tvpagency.com

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm