• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0090 - 0210 E2 - PUMP BUSCH

Samos SI 0090 - 0210 E2 - 1

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Mink MV 1202 A - PUMP BUSCH

Mink MV 1202 A 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 RA 1000/1600 B - PUMP BUSCH

R 5 RA 1000.1600 B 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0320 - 1150 E2 - PUMP BUSCH

Samos SI 0320 - 1150 E2 1

 

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Mink MM 1402/1502 AV - PUMP BUSCH

Mink MM 1402.1502 AV 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

 

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 RA 0750 A - PUMP BUSCH

R 5 RA 0750 A 1

Pumping speed Air at 20 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 RE 0016 - 0063 B - PUMP BUSCH

R 5 RE 0016 - 0063 B 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 RA 0155 A - PUMP BUSCH

R 5 RA 0155 A 1

Pumping speed Air at 20 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Mink MM 1104 - 1142 BP - PUMP BUSCH

 

Mink MM 1104 - 1142 BP 1

Volume flow Air at 20 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 KB 0010/0016 E - PUMP BUSCH

R 5 KB 0010.0016 E 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 RA 0025/0040 F - BUSCH

R 5 RA 00250040 F

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - Mink MI 1502 BP - PUMP BUSCH

Mink MI 1502 BP 1

Volume flow Air at 20 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - R 5 PB 0004/0008 C - PUMP BUSCH

R 5 PB 0004.0008 C 1

Pumping speed Air at 20 ºC. Tolerance: ± 10%  -- 50 Hz -- 60 Hz

Read more ...

Bơm hút chân không busch - 5 RA 0010/0016 C - BUSCH

b067785e-92f0-402e-b68c-30f84ba291b9

Pumping speed Air at 20 °C. - Tolerance: ± 10% -  50 Hz - 60 Hz

Read more ...

For Ads - Contact Us

online

We have 189 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm