• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Samos SB 0080 - 0200 D2 - PUMP BUSCH

Samos SB 0080 - 0200 D2  1

Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Samos SB 0080 - 0200 D2  1

Samos SB 0080 - 0200 D2  2

Samos SB 0080 - 0200 D2  3

 

50 Hz

Technical DataSamos SB 0080 D2Samos SB 0140 D2Samos SB 0200 D2
Volume flow m3/h 50 Hz 85 150 230
Max. differential pressure (Δp) - Vacuum hPa (mbar) 50 Hz 210 280 - 320 340
Max. differential pressure (Δp) - Overpressure hPa (mbar) 50 Hz 240 280 - 420 410
Nominal motor rating kW 50 Hz 0.7 1.6 - 2.2 3.0
Nominal motor speed min-1 50 Hz 2850 2850 2850
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 55 66 72
Weight approx. kg 14 24 - 27 39
Dimensions (L x W x H) mm 247 x 248 x 250 258 x 287 x 305 317 x 336 x 340
Gas inlet / outlet G 1 ¼" / G 1 ¼" G 1 ½" / G 1 ½" G 2" / G 2"

 

60 Hz

Technical DataSamos SB 0080 D2Samos SB 0140 D2Samos SB 0200 D2
Volume flow m3/h 60 Hz 100 180 270
Max. differential pressure (Δp) - Vacuum hPa (mbar) 60 Hz 250 320 - 350 380
Max. differential pressure (Δp) - Overpressure hPa (mbar) 60 Hz 250 310 - 420 360
Nominal motor rating kW 60 Hz 0.8 2.1 - 2.6 3.5
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3450 3450 3450
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 61 69 74
Weight approx. kg 14 24 - 27 39
Dimensions (L x W x H) mm 247 x 248 x 250 258 x 287 x 305 317 x 336 x 340
Gas inlet / outlet G 1 ¼" / G 1 ¼" G 1 ½" / G 1 ½" G 2" / G 2"

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: Go to top of pagehttps://currenthouse.ruhttps://buildbighouse.ru https://zedconstruct.ruhttps://buildthehouse.ru https://econedvijimosti.ruhttps://houseconstruct.ruhttps://daoconstruct.ruhttps://thehousebuilder.ruhttps://samsdelairemont.ruhttps://fullconstruct.ruhttps://inedvijimosti.ru https://sdelaisvoidom.ruhttps://dohomebuild.ruhttps://primohouse.ru
http://repair-yourself.ru

online

We have 149 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm