• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Samos SI 0210 - 0500 E1 - PUMP BUSCH

Samos SI 0210 - 0500 E1001

Pumping speed/Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Samos SI 0210 - 0500 E1001

Samos SI 0210 - 0500 E1002

Samos SI 0210 - 0500 E1003

 

50 Hz

Technical DataSamos SI 0210 E1Samos SI 0320 E1Samos SI 0500 E1
Nominal pumping speed/volume flow m3/h 50 Hz 200 330 500
Max. differential pressure, vacuum version hPa (mbar) 50 Hz 145 - 185 195 - 230 135 - 225
Max. differential pressure, pressure version hPa (mbar) 50 Hz 145 - 185 185 - 245 105 - 215
Nominal motor rating kW 50 Hz 1.1 - 1.5 2.2 - 3.0 4 - 5.5
Nominal motor speed min-1 50 Hz 3000 3000 3000
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 68 76 77
Weight approx. kg 21 32 59
Dimensions (L x W x H) mm 284 x 334 x 341 356 x 395 x 415 537 x 395 x 414
Gas inlet / outlet G 1 ½" / G 1 ½" G 2" / G 2" G 2" / G 2"

 

60 Hz

Technical DataSamos SI 0210 E1Samos SI 0320 E1Samos SI 0500 E1
Nominal pumping speed/volume flow m3/h 60 Hz 240 395 600
Max. differential pressure, vacuum version hPa (mbar) 60 Hz 135 - 185 185 - 255 100 - 195
Max. differential pressure, pressure version hPa (mbar) 60 Hz 135 - 175 170 - 245 60 - 185
Nominal motor rating kW 60 Hz 1.3 - 1.75 2.55 - 3.45 4.6 - 6.3
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3600 3600 3600
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 69 77 81
Weight approx. kg 21 32 59
Dimensions (L x W x H) mm 284 x 334 x 341 356 x 395 x 415 537 x 395 x 414
Gas inlet / outlet G 1 ½" / G 1 ½" G 2" / G 2" G 2" / G 2"

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://medicineway.ruhttps://chinese-medicine.ru https://medicinego.ruhttps://rankmedicine.ru https://yetimedicine.ru
https://indianmedicine.ruhttps://enjoymedicine.ru
https://bravemedicine.ruhttps://focmedicine.ru https://natural-cure.ru https://washealth.ru
https://safemedicine.ruhttps://whitemedicine.ru
https://keepmedicine.ruhttps://dearmedicine.ru

online

We have 159 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm