• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Samos SE 0905 D - PUMP BUSCH

Samos SE 0905 D 1

Volume flow Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Samos SE 0905 D 1

Samos SE 0905 D 2

Samos SE 0905 D 3

 

50 Hz

Technical DataSamos SE 0905 D
Volume flow m3/h 50 Hz 940
Max. differential pressure (Δp) - Vacuum hPa (mbar) 50 Hz 170 - 235
Max. differential pressure (Δp) - Overpressure hPa (mbar) 50 Hz 155 - 225
Nominal motor rating kW 50 Hz 5.5 - 7.5
Nominal motor speed min-1 50 Hz 2850
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 79
Weight approx. kg 72 - 76
Dimensions (L x W x H) mm 690 x 500 x 538
Gas inlet / outlet G 4" / 4"

 

60 Hz

Technical DataSamos SE 0905 D
Volume flow m3/h 60 Hz 1130
Max. differential pressure (Δp) - Vacuum hPa (mbar) 60 Hz 140 - 210
Max. differential pressure (Δp) - Overpressure hPa (mbar) 60 Hz 125 - 195
Nominal motor rating kW 60 Hz 6.3 - 8.7
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3450
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 83
Weight approx. kg 72 - 76
Dimensions (L x W x H) mm 690 x 500 x 538
Gas inlet / outlet G 4" / 4"

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://enjoyhealth.ruhttps://primemedicine.ru https://forcehealth.ru https://luckmedicine.ruhttps://elmedicino.ru https://medicinearea.ru
https://boomhealth.ruhttps://youmedicine.ruGo to top of pagehttps://firehealth.ruhttps://caremedicine.ruhttps://qualitymedicine.ruhttps://plusmedicine.ru https://italianmedicine.ruhttps://honeymedicine.ru https://fullmedicine.ru

online

We have 169 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm