• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LX 0110 - 0180 B - PUMP BUSCH

 

Dolphin LX 0110 - 0180 B a1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LX 0110 - 0180 B a1

Dolphin LX 0110 - 0180 B a2

Dolphin LX 0110 - 0180 B a3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LX 0110 BDolphin LX 0140 BDolphin LX 0180 B
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 72 100 122
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 33 33 33
Nominal motor rating kW 50 Hz 2.2 3.0 4.0
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1500 1500 1500
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 70 70 70
Weight approx. kg 50 Hz 55 65 75
Dimensions (L x W x H) mm 50 Hz 517 x 330 x 345 544 x 330 x 364 564 x 330 x 364
Gas inlet / outlet 50 Hz DN 40 / DN 40 DN 40 / DN 40 DN 40 / DN 40

 

60 Hz

Technical DataDolphin LX 0110 BDolphin LX 0140 BDolphin LX 0180 B
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 83 120 144
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 33 33 33
Nominal motor rating kW 60 Hz 3.0 4.0 5.5
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1800 1800 1800
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 70 70 70
Weight approx. kg 60 Hz 58 70 78
Dimensions (L x W x H) mm 60 Hz 517 x 330 x 345 544 x 330 x 364 564 x 330 x 364
Gas inlet / outlet 60 Hz DN 40 / DN 40 DN 40 / DN 40 DN 40 / DN 40

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://automobyle.ru
https://newsexplore.ruhttps://leadingnews.ru https://prime-pc.ru https://maincredit.ruhttps://topallnews.ru https://pc-room.ru https://newshead.ruhttps://ultimnews.ruhttps://holdnews.ruhttps://priornews.ru https://news101.ru https://estascredit.ru https://flarenews.ruhttps://hotsnews.ru

online

We have 157 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm