• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 3809/4409 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 3809.4409 A 1

Pumping speed Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LB 3809.4409 A 1

Dolphin LB 3809.4409 A 2

Dolphin LB 3809.4409 A 3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LB 3809 ADolphin LB 4409 A
Nominal pumping speed m3/h 2500 - 3800 2600 - 4400
Ultimate pressure hPa (mbar) 33 33
Nominal motor rating kW 90 - 150 90 - 185
Nominal motor speed min-1 465 - 700 465 - 700
Noise level (ISO 2151) dB(A) 85 85
Weight approx. kg 2200 2340
Dimensions (L x W x H) mm 2025 x 950 x 1410 2150 x 950 x 1410
Gas inlet / outlet DN 200 KF / DN 200 KF DN 200 KF / DN 200 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LB 3809 ADolphin LB 4409 A
Nominal pumping speed m3/h 2500 - 3800 2600 - 4400
Ultimate pressure hPa (mbar) 33 33
Nominal motor rating kW 90 - 150 90 - 185
Nominal motor speed min-1 465 - 700 465 - 700
Noise level (ISO 2151) dB(A) 85 85
Weight approx. kg 2200 2340
Dimensions (L x W x H) mm 2025 x 950 x 1410 2150 x 950 x 1410
Gas inlet / outlet DN 200 KF / DN 200 KF DN 200 KF / DN 200 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте:
https://news720.ru
https://newsaim.ruhttps://newsmoment.ru https://newsrecent.ruhttps://bordernews.ruhttps://newsabc.ru https://newsinit.ruhttps://targetnews.ru https://calmnews.ru https://branchnews.ruhttps://newsquick.ru https://sidenews.ru https://exactnews.ru
https://newsnight.ruhttps://rawnews.ru

online

We have 88 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm