• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 2108 - 3108 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 2108 - 3108 A a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LB 2108 - 3108 A a1

Dolphin LB 2108 - 3108 A a2

Dolphin LB 2108 - 3108 A a3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LB 2108 ADolphin LB 2508 ADolphin LB 3008 ADolphin LB 3108 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 2100 2500 3000 3100
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 33 33 33 33
Nominal motor rating kW 50 Hz 55 75 90 110
Nominal motor speed min-1 50 Hz 735 735 735 735
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 79 79 79 79
Weight approx. kg 1526 1664 1800 2090
Dimensions (L x W x H) mm (1658-1938) x 650 x 800 (1808-2088) x 650 x 800 (1908-2188) x 650 x 800 (1943-2223) x 650 x 800
Gas inlet / outlet DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LB 2108 ADolphin LB 2508 ADolphin LB 3008 ADolphin LB 3108 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 2300 3080 3200 3500
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 33 33 33 33
Nominal motor rating kW 60 Hz 90 110 150 150
Nominal motor speed min-1 60 Hz 880 880 880 800
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 79 79 79 79
Weight approx. kg 1526 1664 1800 2090
Dimensions (L x W x H) mm (1658-1938) x 650 x 800 (1808-2088) x 650 x 800 (1908-2188) x 650 x 800 (1943-2223) x 650 x 800
Gas inlet / outlet DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF DN 150 KF / DN 150 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте:
https://themes-wp.org http://python-3.ruhttp://pythonlearn.ru http://gromder.nethttp://hardcomputer.ruGo to top of page http://hightechcomp.ru http://computermonster.ru
http://live-code.ruhttp://build-biz.ru http://collect-pc.ruhttp://codingway.ruhttp://run-pc.ruhttp://collect-computer.ruhttp://pro-java.ru
https://python-scripts.com

online

We have 163 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm