• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0857 - 1757 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0857 - 1757 A b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LB 0857 - 1757 A b1

Dolphin LB 0857 - 1757 A b2

Dolphin LB 0857 - 1757 A b3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LB 0857 ADolphin LB 1207 ADolphin LB 1507 ADolphin LB 1757 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 850 1200 1500 1700
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 33 33 33 33
Nominal motor rating kW 50 Hz 30 37 45 55
Nominal motor speed min-1 50 Hz 980 980 980 980
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 77 77 77 77
Weight approx. kg 545 646 737 852
Dimensions (L x W x H) mm (1096-1282) x 480 x 600 (1246-1432) x 480 x 600 (1346-1532) x 480 x 600 1496 x 610 x 750
Gas inlet / outlet DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LB 0857 ADolphin LB 1207 ADolphin LB 1507 ADolphin LB 1757 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 1000 1050 - 1400 1400 - 1690 1550 - 2000
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 33 33 33 33
Nominal motor rating kW 60 Hz 37 30 - 55 37 - 75 55 - 90
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1150 880 - 1150 880 - 1150 880 - 1150
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 77 77 77 77
Weight approx. kg 545 646 737 852
Dimensions (L x W x H) mm (1096-1282) x 480 x 600 (1246-1432) x 480 x 600 (1346-1532) x 480 x 600 1496 x 610 x 750
Gas inlet / outlet DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://houseconstruct.ru
https://buildthehouse.ruhttps://thehousebuilder.ruhttps://buildbighouse.ruhttps://zedconstruct.ru https://sdelaisvoidom.ruhttps://primohouse.ruhttp://repair-yourself.ru Go to top of pagehttps://samsdelairemont.ruhttps://fullconstruct.ru
https://inedvijimosti.ru https://econedvijimosti.ru https://daoconstruct.ru
https://dohomebuild.ruhttps://currenthouse.ru

online

We have 86 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm