• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LB 0526/0726 A - PUMP BUSCH

Dolphin LB 0526.0726 A d1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LB 0526.0726 A d1

Dolphin LB 0526.0726 A d2

Dolphin LB 0526.0726 A d3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LB 0526 ADolphin LB 0726 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 420 580
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 33 33
Nominal motor rating kW 50 Hz 18.5 22
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1150 1150
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 75 75
Weight approx. kg 282 302
Dimensions (L x W x H) mm (886-1046) x 400 x 470 (1006-1166) x 400 x 470
Gas inlet / outlet DN 80 KF / DN 80 KF DN 80 KF / DN 80 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LB 0526 ADolphin LB 0726 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 520 - 580 720 - 770
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 33 33
Nominal motor rating kW 60 Hz 22 - 30 30 - 37
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1450 - 1750 1450 - 1750
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 75 75
Weight approx. kg 282 302
Dimensions (L x W x H) mm (886-1046) x 400 x 470 (1006-1166) x 400 x 470
Gas inlet / outlet DN 80 KF / DN 80 KF DN 80 KF / DN 80 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: http://natural-treatment.ruhttp://firstmedicine.ru http://begin-travel.ruhttp://german-medicine.ru http://mellmo.ru http://israeli-medicine.ruhttp://grand-medicine.ruGo to top of pagehttp://free-health.ruhttp://rich-health.ru http://medicine-plus.ruhttp://grand-business.ru http://free-medicine.ruhttp://live-medicine.ru http://pilot-in2it.ru http://more-health.ru

online

We have 166 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm