• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0756/0906 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0756.0906 A j1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LA 0756.0906 A j1

Dolphin LA 0756.0906 A j2

Dolphin LA 0756.0906 A j3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LA 0756 ADolphin LA 0906 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 750 900
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 130 130
Nominal motor rating kW 50 Hz 22 30
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1450 1450
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 75 75
Weight approx. kg 306 338
Dimensions (L x W x H) mm (840-1000) x 400 x 630 (920-1080) x 400 x 630
Gas inlet / outlet DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LA 0756 ADolphin LA 0906 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 840 1100
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 130 130
Nominal motor rating kW 60 Hz 30 37
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1750 1750
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 75 75
Weight approx. kg 306 338
Dimensions (L x W x H) mm (840-1000) x 400 x 630 (920-1080) x 400 x 630
Gas inlet / outlet DN 100 KF / DN 100 KF DN 100 KF / DN 100 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://maincredit.ruhttps://newsexplore.ru https://estascredit.ruhttps://prime-pc.ruhttps://news101.ruhttps://newshead.ruhttps://flarenews.ruhttps://ultimnews.ruhttps://leadingnews.ruhttps://priornews.ru https://holdnews.ru https://topallnews.ruhttps://pc-room.ru https://hotsnews.ru https://automobyle.ru

online

We have 90 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm