• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0710/1111 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0710.1111 A k1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

Dolphin LA 0710.1111 A k1 

Dolphin LA 0710.1111 A k2

Dolphin LA 0710.1111 A k3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LA 0710 ADolphin LA 1111 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 5000 - 7600 7050 - 10900
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 120 120
Nominal motor rating kW 50 Hz 132 - 250 200 - 315
Nominal motor speed min-1 50 Hz 410 - 590 335 - 435
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 87 87
Weight approx. kg 3050 4500
Dimensions (L x W x H) mm 1864 x 920 x 1729 2205 x 1100 x 2147
Gas inlet / outlet DN 300 KF / DN 300 KF DN 350 KF / DN 350 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LA 0710 ADolphin LA 1111 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 6400 9500
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 120 120
Nominal motor rating kW 60 Hz 200 250
Nominal motor speed min-1 60 Hz 490 415
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 87 87
Weight approx. kg 3050 4500
Dimensions (L x W x H) mm 1864 x 920 x 1729 2205 x 1100 x 2147
Gas inlet / outlet DN 300 KF / DN 300 KF DN 350 KF / DN 350 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://newsfire.ruhttps://mirrornews.ru https://newsdeliver.ru https://hundrednews.ru
https://stacknews.ru https://dashnews.ruhttps://newsdone.ruhttps://principalnews.ruhttps://allnightnews.ru https://foremostnews.ru https://newscatch.ru https://unonews.ru https://bundlenews.ru https://newsentire.ruhttps://newsplain.ru

online

We have 155 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm