• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Dolphin LA 0224 - 0475 A - PUMP BUSCH

Dolphin LA 0224 - 0475 A h1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Dolphin LA 0224 - 0475 A h1

Dolphin LA 0224 - 0475 A h2

Dolphin LA 0224 - 0475 A h3

 

50 Hz

Technical DataDolphin LA 0224 ADolphin LA 0325 ADolphin LA 0435 ADolphin LA 0475 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 220 320 430 470
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 130 150 150 130
Nominal motor rating kW 50 Hz 5.5 11 11 18.5
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1450 1450 1450 1450
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 72 75 75 74
Weight approx. kg 94 159 159 210
Dimensions (L x W x H) mm (547-713) x 270 x 450 (626-817) x 300 x 387 (667-857) x 300 x 520 797 x 300 x 520
Gas inlet / outlet DN 50 KF / DN 50 KF DN 50 KF / DN 50 KF DN 65 KF / DN 65 KF DN 65 KF / DN 65 KF

 

60 Hz

Technical DataDolphin LA 0224 ADolphin LA 0325 ADolphin LA 0435 ADolphin LA 0475 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 270 350 500 570
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 130 150 150 130
Nominal motor rating kW 60 Hz 7.5 15 15 22
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1750 1750 1750 1750
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 72 75 75 75
Weight approx. kg 94 159 159 210
Dimensions (L x W x H) mm (547-713) x 270 x 450 (626-817) x 300 x 387 (667-857) x 300 x 520 797 x 300 x 520
Gas inlet / outlet DN 50 KF / DN 50 KF DN 50 KF / DN 50 KF DN 65 KF / DN 65 KF DN 65 KF / DN 65 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://branchnews.ru https://sidenews.ruhttps://rawnews.ru https://newsrecent.ru https://newsabc.ruhttps://targetnews.ruhttps://newsquick.ruhttps://news720.ru
https://exactnews.ruhttps://newsmoment.ru
https://newsinit.ruhttps://newsaim.ru https://bordernews.ruhttps://newsnight.ruhttps://calmnews.ru

online

We have 162 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm