• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Tyr WT 0100 - 0730 BV/BP - PUMP BUSCH

Tyr WT 0100 - 0730 BV.BP 1

 Tyr WT 0100 - 0730 BV.BP 1

Tyr WT 0100 - 0730 BV.BP 2

 

50 Hz

Technical DataTyr WT 0100 BV/BPTyr WT 0150 BV/BPTyr WT 0280 BV/BPTyr WT 0390 BV/BPTyr WT 0600 BV/BPTyr WT 0730 BV/BP
Nominal pumping speed m3/min 2.5 - 10.0 3.7 - 15.0 5.1 - 28.0 7.1 - 39.0 12.0 - 64.0 15.4 - 73.0
Max. differential pressure, vacuum version hPa (mbar) - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
Max. differential pressure, pressure version hPa (mbar) + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000
Nominal motor rating kW 0.75 - 22.0 1.1 - 37.0 1.5 - 55.0 2.2 - 75.0 4.0 - 90.0 5.5 - 110.0
Speed of Roots pump min-1 1150 - 4700 1150 - 4700 850 - 4700 850 - 4700 750 - 4050 750 - 3550
Dimensions (L x W x H) mm 800 x 1000 x 1082 800 x 1000 x 1082 1050 x 1150 x 1302 1050 x 1150 x 1302 1450 x 1550 x 1732 1450 x 1550 x 1732
Gas inlet / outlet (Ø) mm 114 114 159 159 219 219
Weight approx. (with acoustic enclosure) kg 295 312 535 561 1014 1053

 

60 Hz

Technical DataTyr WT 0100 BV/BPTyr WT 0150 BV/BPTyr WT 0280 BV/BPTyr WT 0390 BV/BPTyr WT 0600 BV/BPTyr WT 0730 BV/BP
Nominal pumping speed m3/min 2.5 - 10.0 3.7 - 15.0 5.1 - 28.0 7.1 - 39.0 12.0 - 64.0 15.4 - 73.0
Max. differential pressure, vacuum version hPa (mbar) - 500 - 500 - 500 - 500 - 500 - 500
Max. differential pressure, pressure version hPa (mbar) + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000
Nominal motor rating kW 0.75 - 22.0 1.1 - 37.0 1.5 - 55.0 2.2 - 75.0 4.0 - 90.0 5.5 - 110.0
Speed of Roots pump min-1 1150 - 4700 1150 - 4700 850 - 4700 850 - 4700 750 - 4050 750 - 3550
Dimensions (L x W x H) mm 800 x 1000 x 1082 800 x 1000 x 1082 1050 x 1150 x 1302 1050 x 1150 x 1302 1450 x 1550 x 1732 1450 x 1550 x 1732
Gas inlet / outlet (Ø) mm 114 114 159 159 219 219
Weight approx. (with acoustic enclosure) kg 295 312 535 561 1014 1053

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://clearcomputer.ru https://avtoforward.ru https://computertab.ru https://dircomputer.ruhttps://runcomputer.ru
https://repairurauto.ru https://init-pc.ru https://ddauto.ru https://robustauto.ru https://autotodrive.ruhttps://controlcomputer.ru
https://freshcomputer.ru https://catchcomputer.ruhttps://proavtoremont.ru https://oncomputer.ru

online

We have 170 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm