• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1010 - 1040 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1010 - 1040 C 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Seco SV 1010 - 1040 C 1

Seco SV 1010 - 1040 C 2

Seco SV 1010 - 1040 C 3

 

50 Hz

Technical DataSeco SV 1010 CSeco SV 1016 CSeco SV 1025 CSeco SV 1040 C
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 10 16 25 40
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 150 150 120 120
Nominal motor rating kW 50 Hz 0.37 0.55 0.9 1.25
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1500 1500 1500 1500
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 60 61 62 66
Weight approx. kg 21 25 31 38
Dimensions (L x W x H) mm 413 x 250 x 224 436 x 256 x 224 495 x 284 x 246 546 x 289 x 246
Gas inlet / outlet G ½" / G ½" G ½" / G ½" G ¾" / G ¾" G ¾" / G ¾"

 

60 Hz

Technical DataSeco SV 1010 CSeco SV 1016 CSeco SV 1025 CSeco SV 1040 C
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 10 16 25 40
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 150 150 120 120
Nominal motor rating kW 50 Hz 0.37 0.55 0.9 1.25
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1500 1500 1500 1500
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 60 61 62 66
Weight approx. kg 21 25 31 38
Dimensions (L x W x H) mm 413 x 250 x 224 436 x 256 x 224 495 x 284 x 246 546 x 289 x 246
Gas inlet / outlet G ½" / G ½" G ½" / G ½" G ¾" / G ¾" G ¾" / G ¾"

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://indianmedicine.ruhttps://washealth.ruhttps://enjoymedicine.ru https://keepmedicine.ru https://bravemedicine.ru https://yetimedicine.ruhttps://medicinego.ruhttps://focmedicine.ru https://medicineway.ru https://dearmedicine.ruhttps://natural-cure.ruhttps://safemedicine.ruhttps://rankmedicine.ruhttps://whitemedicine.ru
https://chinese-medicine.ru

online

We have 164 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm