• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1008 C - PUMP BUSCH

Seco SV 1008 C a1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Seco SV 1008 C a1

Seco SV 1008 C a2

Seco SV 1008 C a3

 

50 Hz

Technical DataSeco SV 1008 C
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 7.3
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 150
Nominal motor rating kW 50 Hz 0.25
Nominal motor speed min-1 50 Hz 3000
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 63
Weight approx. kg 8.5
Dimensions (L x W x H) mm 245 x 164 x 125
Gas inlet/outlet G ⅜ " / G ⅜ "

 

60 Hz

Technical DataSeco SV 1008 C
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 8.8
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 150
Nominal motor rating kW 60 Hz 0.30
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3600
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 66
Weight approx. kg 8.5
Dimensions (L x W x H) mm 245 x 164 x 125
Gas inlet/outlet G ⅜ " / G ⅜ "

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: http://israeli-medicine.ru http://more-health.ruhttp://grand-medicine.ruGo to top of page
http://begin-travel.ruhttp://pilot-in2it.ruhttp://rich-health.ruhttp://grand-business.ruhttp://natural-treatment.ruhttp://medicine-plus.ruhttp://german-medicine.ruhttp://live-medicine.ruhttp://firstmedicine.ru http://mellmo.ru http://free-health.ru http://free-medicine.ru

online

We have 160 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm