• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Seco SV 1003/1005 D - PUMP BUSCH

Seco SV 1003.1005 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Seco SV 1003.1005 D 1

Seco SV 1003.1005 D 2

Seco SV 1003.1005 D 3

 

50 Hz

 

Technical DataSeco SV 1003 DSeco SV 1005 D
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 3.0 5.0
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 150 150
Nominal motor rating kW 50 Hz 0.1 0.14
Nominal motor speed min-1 50 Hz 3000 3000
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 59 68
Operating temperature* °C 50 Hz 41 56
Weight approx. kg 5.2 6.0
Dimensions (L x W x H) mm 239 x 144 x 142 272 x 147 x 143
Gas inlet / outlet G ¼" / G ¼" G ¼" / G ¼"
* at ultimate pressure and ambient temperature of 20°C

 

60 Hz

Technical DataSeco SV 1003 DSeco SV 1005 D
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 3.6 6.0
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 150 150
Nominal motor rating kW 60 Hz 0.12 0.16
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3600 3600
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz 63 72
Operating temperature* °C 60 Hz 42 57
Weight approx. kg 5.2 6.0
Dimensions (L x W x H) mm 239 x 144 x 142 272 x 147 x 143
Gas inlet / outlet G ¼" / G ¼" G ¼" / G ¼"
* at ultimate pressure and ambient temperature of 20°C

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://plusmedicine.ru https://primemedicine.ruhttps://elmedicino.ru https://fullmedicine.ru
https://italianmedicine.ru https://enjoyhealth.ru https://honeymedicine.ru
https://caremedicine.ruhttps://qualitymedicine.ruhttps://luckmedicine.ruhttps://youmedicine.ruhttps://boomhealth.ru https://medicinearea.ru https://forcehealth.ruhttps://firehealth.ruGo to top of page

online

We have 148 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm