• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Puma WY 0250/0500 B - PUMP BUSCH

Puma WY 0250.0500 B c1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Puma WY 0250.0500 B c1

Puma WY 0250.0500 B c2

Puma WY 0250.0500 B c3

 

50 Hz

Technical DataPuma WY 0250 BPuma WY 0500 B
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 250 500
Max. pressure differential hPa (mbar) 50 Hz 80 50
Leak rate mbar l/s 50 Hz ≤ 1·10-6 ≤ 1·10-6
Nominal motor rating kW 50 Hz 1.3 2.2
Nominal motor speed min-1 50 Hz 1500 3000
Weight approx. kg 120 150
Dimensions (L x W x H) mm 676 x 320 x 275 676 x 320 x 275
Gas inlet / outlet DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F

 

60 Hz

Technical DataPuma WY 0250 BPuma WY 0500 B
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 300 600
Max. pressure differential hPa (mbar) 60 Hz 80 50
Leak rate mbar l/s 60 Hz ≤ 1·10-6 ≤ 1·10-6
Nominal motor rating kW 60 Hz 1.6 2.6
Nominal motor speed min-1 60 Hz 1800 3600
Weight approx. kg 120 150
Dimensions (L x W x H) mm 676 x 320 x 275 676 x 320 x 275
Gas inlet / outlet DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://newshead.ruhttps://holdnews.ruhttps://hotsnews.ruhttps://automobyle.ruhttps://leadingnews.ru https://priornews.ru https://flarenews.ruhttps://pc-room.ru https://news101.ruhttps://topallnews.ru https://ultimnews.ru https://newsexplore.ru https://prime-pc.ru
https://estascredit.ru https://maincredit.ru

online

We have 168 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm