• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 2000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 2000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Panda WZ 2000 A wz1

Panda WZ 2000 A wz2

Panda WZ 2000 A wz3

 

50 Hz

Technical DataPanda WZ 2000 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 2120
Max. pressure differential hPa (mbar) 50 Hz 43
Leak rate mbar l/s 50 Hz ≤ 1·10-6
Nominal motor rating kW 50 Hz 5.5
Nominal motor speed min-1 50 Hz 3000
Weight approx. kg 510
Dimensions (L x W x H) mm 1071 x 555 x 505
Gas inlet / outlet DN 160 ISO-K / DN 160 ISO-K

 

60 Hz

Technical DataPanda WZ 2000 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 2540
Max. pressure differential hPa (mbar) 60 Hz 43
Leak rate mbar l/s 60 Hz ≤ 1·10-6
Nominal motor rating kW 60 Hz 6.6
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3600
Weight approx. kg 510
Dimensions (L x W x H) mm 1071 x 555 x 505
Gas inlet / outlet DN 160 ISO-K / DN 160 ISO-K

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://unonews.ruhttps://mirrornews.ruhttps://stacknews.ru https://principalnews.ruhttps://bundlenews.ruhttps://newscatch.ruhttps://newsentire.ruhttps://newsfire.ruhttps://newsdeliver.ru https://dashnews.ru https://foremostnews.ruhttps://allnightnews.ru https://hundrednews.ruhttps://newsdone.ruhttps://newsplain.ru

online

We have 168 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm