• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - Panda WZ 0500/1000 A - PUMP BUSCH

Panda WZ 0500.1000 A wz1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 Panda WZ 0500.1000 A wz1

Panda WZ 0500.1000 A wz2

Panda WZ 0500.1000 A wz3

 

50 Hz

Technical DataPanda WZ 0500 APanda WZ 1000 A
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 525 1050
Max. pressure differential hPa (mbar) 50 Hz 53 43
Nominal motor rating kW 50 Hz 2.0 4.0
Nominal motor speed min-1 50 Hz 3000 3000
Weight approx. kg 170 230
Dimensions (L x W x H) mm 812 x 355 x 310 804 x 417 x 321
Gas inlet / outlet DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

 

60 Hz

Technical DataPanda WZ 0500 APanda WZ 1000 A
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 630 1260
Max. pressure differential hPa (mbar) 60 Hz 53 43
Nominal motor rating kW 60 Hz 2.6 4.4
Nominal motor speed min-1 60 Hz 3600 3600
Weight approx. kg 170 230
Dimensions (L x W x H) mm 812 x 355 x 310 804 x 417 x 321
Gas inlet / outlet DN 100 ISO-K / DN 100 ISO-K DN 160 ISO-K / DN 100 ISO-K

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://newsnight.ru https://sidenews.ru
https://news720.ruhttps://newsinit.ru https://newsabc.ru
https://newsmoment.ru https://calmnews.ru https://rawnews.ruhttps://newsaim.ru https://newsrecent.ruhttps://exactnews.ru https://newsquick.ru https://targetnews.ruhttps://branchnews.ruhttps://bordernews.ru

online

We have 171 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm