• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - COBRA BC 0100 E - PUMP BUSCH

COBRA BC 0100 E b1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 COBRA BC 0100 E b1

COBRA BC 0100 E b2

COBRA BC 0100 E b3

50 Hz

Technical DataCOBRA BC 0100 E
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 90
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 0.01
Nominal motor rating kW 50 Hz 1.5
Power consumption at ultimate pressure kW 50 Hz 1.3
Nominal motor speed min-1 50 Hz 2830
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz 58
Water consumption l/min 50 Hz 1.0
Nitrogen consumption l/min 50 Hz 0-50
Weight approx. kg 120
Dimensions (L x W x H) mm 829 x 304 x 391
Gas inlet / outlet DN 50 KF / DN 40 KF

 

60 Hz

Technical DataCOBRA BC 0100 E
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz
Nominal motor rating kW 60 Hz
Power consumption at ultimate pressure kW 60 Hz
Nominal motor speed min-1 60 Hz
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz
Water consumption l/min 60 Hz
Nitrogen consumption l/min 60 Hz
Weight approx. kg 120
Dimensions (L x W x H) mm 829 x 304 x 391
Gas inlet / outlet DN 50 KF / DN 40 KF

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://chinese-medicine.ruhttps://keepmedicine.ruhttps://medicinego.ru https://focmedicine.ru https://indianmedicine.ru https://whitemedicine.ruhttps://medicineway.ruhttps://dearmedicine.ruhttps://natural-cure.ruhttps://safemedicine.ru https://washealth.ru https://yetimedicine.ruhttps://enjoymedicine.ru https://rankmedicine.ru https://bravemedicine.ru

online

We have 160 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm