• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bơm hút chân không busch - COBRA DS 8162 D - PUMP BUSCH

COBRA DS 8162 D 1

Pumping speed  Air at 15 °C. Tolerance: ± 10% -- 50 Hz  -- 60 Hz

 COBRA DS 8162 D 1

COBRA DS 8162 D 2

COBRA DS 8162 D 3

 

50 Hz

Technical DataCOBRA DS 8162 D
Nominal pumping speed m3/h 50 Hz 7200
Ultimate pressure hPa (mbar) 50 Hz 0.003
Nominal motor rating backing pump kW 50 Hz 2x 15
Nominal motor rating booster pump kW 50 Hz 20 (SRM)
Power consumption at ultimate pressure / Idle mode kW 50 Hz 21 / 19
Nominal motor speed backing pump min-1 50 Hz 3000
Nominal motor speed booster pump min-1 50 Hz 3600
Noise level (ISO 2151) dB(A) 50 Hz <75
Water consumption l/min 50 Hz 16
Nitrogen consumption l/min 50 Hz 0 - 200
Weight approx. kg 2500
Dimensions (L x W x H) mm 1604 x 1462 x 1860
Gas inlet / outlet DN 200 ISO-K / 2 x DN 63 ISO-K

 

60 Hz

Technical DataCOBRA DS 8162 D
Nominal pumping speed m3/h 60 Hz 7200
Ultimate pressure hPa (mbar) 60 Hz 0.003
Nominal motor rating backing pump kW 60 Hz 2x 15
Nominal motor rating booster pump kW 60 Hz 20 (SRM)
Power consumption at ultimate pressure / Idle mode kW 60 Hz 21 / 19
Nominal motor speed backing pump min-1 60 Hz 3600
Nominal motor speed booster pump min-1 60 Hz 3600
Noise level (ISO 2151) dB(A) 60 Hz <75
Water consumption l/min 60 Hz 16
Nitrogen consumption l/min 60 Hz 0 - 200
Weight approx. kg 2500
Dimensions (L x W x H) mm 1604 x 1462 x 1860
Gas inlet / outlet DN 200 ISO-K / 2 x DN 63 ISO-K

For Ads - Contact Us

Подробнее на сайте: https://boomhealth.ruhttps://honeymedicine.ruhttps://firehealth.ruhttps://medicinearea.ru https://elmedicino.ruhttps://luckmedicine.ruhttps://enjoyhealth.ruhttps://italianmedicine.ru
https://qualitymedicine.ru https://fullmedicine.ru https://youmedicine.ru https://caremedicine.ruhttps://forcehealth.ruhttps://primemedicine.ru https://plusmedicine.ru

online

We have 163 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm