KHỬ TĨNH ĐIỆN SMC (IONIZER)

KHỬ TĨNH ĐIỆN SMC Việt Nam (SMC IONIZER)

TVP tech nhà phân phối KHỬ TĨNH ĐIỆN SMC Việt Nam chính hãng, giá tốt nhất thị trường

Bộ khử tĩnh điện SMC – IZS 40/41/42

Thông tin sản phẩm SMC – IZS 40/41/42

· Trung hòa nhanh chóng tĩnh điện bằng một cảm biến phản hồi.
· Giảm sự điều chỉnh bảo trì lao động bằng cảm biến cân bằng tự động.
· Vận hành đơn giản: Có thể được kiểm soát bởi năng lượng cho các Bộ khử tĩnh điện ON. (Loại tiêu chuẩn)
· Thiết lập Bộ khử tĩnh điện với bộ điều khiển từ xa.
· Dây chuyển tiếp có thể được sử dụng.

 

(more…)

Bộ khử tĩnh điện SMC – IZN

Bộ khử tĩnh điện smcBộ khử tĩnh điện IZN có những đặc tính:

· Kiểu vòi phun: loại bỏ bụi trung hòa tĩnh điện bằng cách thổi không khí
· Thiết kế mỏng: chiều dày 16 mm
· T
uân thủ RoHS
· Kiểu vòi phun có thể được lựa chọn theo các ứng dụng.
· Tiết kiệm năng lượng vòi phun trung hòa tĩnh điện (
trung hòa tĩnh điện tầm ngắn , thiết kế tập trung vào sự cân bằng ion)
·
Vòi phun trung hòa tĩnh điện công suất cao, loại bỏ bụi
· Kim phun (360 ° xoay)
có thể gắn trong IZN10X367.

(more…)