Contact Us

Liên hệ và Báo giá*Để chống Spam, Vui lòng trả lời

Tiếp nhận thông tin và Đơn hàng

Vui lòng để lại thông tin đầy đủ để chúng tôi có thể phản hồi đến bạn trong thời gian sớm nhất.
Nếu bạn đã gửi email hoặc từ form bên trái thì bạn có thể yên tâm vì chúng tôi không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Chúng tôi làm việc rất hiệu quả và nhanh chóng qua email


The Office

Address: 292 Le Van Tho, P11, Gò Vấp, HCM

Phone: (+84) 28 6684 7072

Email: Sales1 @ tvptech.com


Business Hours

Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 9am to 11am (only email)

Sunday - Closed

error: Content is protected !!