Hot

Đầu nối khí SMC KQ2

Hotline: (+84) 28 6684 7072
Báo giá: sales1@tvptech.com – tvptechnology@gmail.com

  • TVP là nhà phân phối chính thức SMC Việt Nam
  • Sản phẩm thiết bị khí nén SMC chính hãng bảo hành 12 tháng
  • Chiết khấu thường mại lên đến 10% hoặc hơn
  • Hỗ trợ hoa hồng nhân viên đối tác
  • SMC Pneumatics Vietnam
  • SMC Chính Hãng
  • Ủy Quyền Phân Phối tại Việt Nam
  • Mô tả
  • Các mã sản phẩm SMC
  • Thông tin liên quan

Mô tả

Đầu nối khí hay còn gọi cút nối khí nén SMC KQ2

Các dòng KQ2 sản phẩm đầu nối khí SMC tiêu biểu:

KQ2L – KQ2U – KQ2X – KQ2XD – KQ2F – KQ2E – KQ2LF – KQ2VF -KQ2ZF – KQ2P – KQ2N

KQ2C – KQ2H – KQ2S – KQ2L – KQ2K – KQ2W – KQ2V – KQ2VS – KQ2VD – KQ2LU – KQ2T

KQ2U – KQ2Z – KQ2Y – KQ2VT – KQ2ZD – KQ2UD – KQ2ZT – KQ2D – KQ2H – KQ2E

KQ2L – KQ2LE –  KQ2T – KQ2U – KQ2H – KQ2T – KQ2U – KQ2UD – KQ2LU – KQ2D

KQ2TW – KQ2TX – KQ2TY – KQ2L – KQ2W – KQ2R

Tên gọi khác là cút nối khí SMC

Hotline (+84) 28 6684 7072 - 0522715180

Báo giá : SALES1@ TVPTECH.COM - TVPTECHNOLOGY@ GMAIL.COM