• Sales: (+84) 8 6684 7072 
  • Sites:

1

hotlinesale1

Bộ khử tĩnh điện SMC - IZS 40/41/42

Thông tin sản phẩm SMC - IZS 40/41/42

· Trung hòa nhanh chóng tĩnh điện bằng một cảm biến phản hồi.
· Giảm sự điều chỉnh bảo trì lao động bằng cảm biến cân bằng tự động.
· Vận hành đơn giản: Có thể được kiểm soát bởi năng lượng cho các Bộ khử tĩnh điện ON. (Loại tiêu chuẩn)
· Thiết lập Bộ khử tĩnh điện với bộ điều khiển từ xa.
· Dây chuyển tiếp có thể được sử dụng.

 

Thông tin sản phẩm SMC - IZS 40/41/42

· Trung hòa nhanh chóng tĩnh điện bằng một cảm biến phản hồi.
· Giảm sự điều chỉnh bảo trì lao động bằng cảm biến cân bằng tự động.
· Vận hành đơn giản: Có thể được kiểm soát bởi năng lượng cho các Bộ khử tĩnh điện ON. (Loại tiêu chuẩn)
· Thiết lập Bộ khử tĩnh điện với bộ điều khiển từ xa.
· Dây chuyển tiếp có thể được sử dụng.

 

Bộ khử tĩnh điện SMC IZS 40

Bộ khử tĩnh điện SMC

bộ khử tĩnh điện SMC

online

We have 184 guests and no members online

Giới thiệu

Báo Giá Nhanh

Bước 1: Điền thông tin > Bước 2: nhập Mã sản phẩm hoặc file cần báo giá > Bước 3: chọn "Gửi" > Bạn có thể gọi : 094 537 9505 nếu cần giải quyết nhanh hơn
1000 ký tự cho phép
File đính kèm