xy lanh (xi lanh smc) kẹp với cảm biến chống tác động từ trường