Tìm hiểu về van điện từ. Nguyên lý hoạt động,cấu tạo và chức năng