Xylanh xoay và những ưu điểm khi sử dụng xylanh xoay