13 doanh nghiệp bị phạt do vi phạm an toàn thực phẩm