Vốn ngoại ồ ạt đổ vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo