Hàn Quốc, Nhật Bản “mạnh tay” rót vốn vào Việt Nam