Đại lý SMC tại Việt Nam và TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ