Xy lanh khí nén là gì? Cấu tạo, công dụng, chức năng.