CQ2B140-20DCZ Xilanh khí nén SMC Vietnam | Xylanh SMC Cylinder

Mô tả

Xilanh khí nén SMC Vietnam CQ2B140-20DCZ

Xilanh kẹp CQ2B140-20DCZ sản phẩm mới từ SMC Vietnam

Thông số kỹ thuật Xilanh khí nén SMC

Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable

Xu hướng tìm kiếm: Xi lanh khí nén, van điện từ khí nén, đầu nối khí nén, bộ lọc khí nén

SMC Vietnam, SMC Việt Nam, SMC Pneumatics Vietnam, SMC world, SMC Products, SMC Japan, SMC Catalog, SMC E-Tech

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CQ2B140-20DCZ Xilanh khí nén SMC Vietnam | Xylanh SMC Cylinder”

 

Product name Series Type  Catalog
Modular F.R.L. Unit AC-A AC Detail
Modular F.R.L. Unit AC-A/AC-B AC Detail
Air Combination (AF+ARG+AL) ACG ACG Detail
Related Equipment AD AD600 Detail
Related Equipment AD AD402 Detail
Heavy Duty Auto Drain ADH ADH4000 Detail
Motor Operated Auto Drain ADM ADM200 Detail
Liquid Collector: Exhaust Pressure Type AEP100 AEP100-02 Detail
Large Flow Air Filter AF AF900 Detail
Large Flow Air Filter AF AF800 Detail
Air Filter AF-A AF Detail
Micro Mist Separator AFD-A AFD Detail
Main Line Filter AFF AFF Detail
Filter for Vacuum AFJ AFJ Detail
Mist Separator AFM-A AFM Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AK AK14PAT Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AK AK12PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AK AK15PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AK AK10PA Detail
Check Valves Made to Order Specifications AK XTO-674 Detail
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-85-□ Detail
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-47-□ Detail
Check Valves Made to Order Specifications AK INA-14-290 Detail
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings AK AKB Detail
Bushing Type Check Valve with One-touch Fittings AK AKH Detail
Check Valve AK AK6000 Detail
Check Valve AK AK4000 Detail
Check Valve AK AK2000 Detail
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) AK/BP AK3542 Detail
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK9200 Detail
Single Stage Regulator for General Applications (High flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1200 Detail
Single Stage Regulator for General Applications (High flow) AK/BP AK1300 Detail
Single Stage Regulator for General Applications (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1400T Detail
Single Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1500 Detail
Single Stage Regulator for General Applications (Low to intermediate flow) AK/BP AK1000 Detail
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) AK/BP AK4652 Detail
For General Applications Diaphragm Valve (Manually Operated Type) AK/BP AK3652 Detail
Welded Connection Series Back Pressure Regulator for Ultra High Purity AK/BP BP1000 Detail
Back Pressure Regulator for General Applications AK/BP BP1000 Detail
Two Stage Regulator for General Applications (Low flow: Tied-diaphragm) AK/BP AK1700 Detail
Process Gas Diaphragm Valve (Air Operated Type) AK/BP AK4542 Detail
Lubricator AL AL Detail
Large Flow Lubricator AL AL900 Detail
Large Flow Lubricator AL AL800 Detail
Lubricator AL-A AL Detail
Booster Lube ALB ALB900 Detail
D. P. Lube ALD ALD Detail
Auto Feed Lube ALF/ALT ALF Detail
Oil Distributor ALF/ALT VA Detail
Oil Distributor ALF/ALT VB Detail
Auto Feed Tank ALF/ALT ALT-5, -9 Detail
Impulse Lubricator ALIP ALIP Detail
Impulse Lubricator Manifold ALIP ALIM Detail
Mist Separator AM AM Detail
Exhaust Cleaner AMC AMC Detail
Micro Mist Separator AMD AMD Detail
Super Mist Separator AME AME Detail
Odor Removal Filter AMF AMF Detail
Water Separator AMG AMG Detail
Micro Mist Separator with Pre-filter AMH AMH Detail
Drain Separator for Vacuum AMJ AMJ Detail
Exhaust Cleaner for Clean Room AMP AMP Detail
MR Unit (Regulator with Mist Separator) AMR AMR Detail
Exhaust Cleaner for Vacuum AMV AMV Detail
Exhaust Cleaner for Vacuum AMV AMV Detail
Silencer: High Noise Reduction Type AN AN□02 Detail
40dB(A)High Noise Reduction Type AN ANA1 Detail
Silencer: BC Sintered Body Type AN AN Detail
Silencer: Metal Case Type AN 25 Detail
38dB(A)High Noise Reduction Type AN ANB1 Detail
Silencer: Metal Body Type AN AN□00 Detail
Silencer: Compact Resin Type/Male Thread AN AN□ Detail
Silencer: Compact Resin Type/One-touch Fitting Connection AN AN□-C Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: Metal seated) AP AP3260 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) AP AP3900 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high flow) AP AP3800 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type: For high pressure and high flow) AP AP3100 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) AP AP3500 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For low pressure) AP AP4500 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high pressure) AP AP3000 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) AP AP3113 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity(Air operated type: For high pressure and high flow) AP AP3130 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: For high flow) AP AP3700 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) AP AP3571 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Two Step) AP AP4571 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type: Metal seated) AP AP3200 Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AP AZ12PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP AZ14PAT Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AP AZ15PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AP AZ10PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (High flow: Tied-diaphragm) AP AP12PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow: Tied-diaphragm) AP AP15PA Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP AP14PAT Detail
Pneumatic Actuation Pressure Regulator (Low flow) AP AP10PA Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AP AP3600 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AP AP4600 Detail
Flow Switch (For high flow) AP AP74B Detail
Flow Switch AP AP74 Detail
Vacuum Generator Module AP AP72 Detail
Vacuum Generator Module AP AP71 Detail
Vacuum Generator AP AP70 Detail
Vacuum Generator AP AP7 Detail
Check Valve AP AP64 Detail
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity AP/SL/AP/AZ AP500 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) AP/SL/AP/AZ AZ1100 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ9200 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1200 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow) AP/SL/AP/AZ AZ1300 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1400T Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AZ1500 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AZ1000 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5800 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5400 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5500 Detail
Single Stage Compact Regulator for Ultra High Purity (Springless design) AP/SL/AP/AZ SL5200 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) AP/SL/AP/AZ AP9100 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Bulk gas delivery) AP/SL/AP/AZ AP9000 Detail
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP2700 Detail
Two Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1700 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Delivery of sub-atmospheric pressure) AP/SL/AP/AZ AP1100 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (High flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1200 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AP1000 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1500 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1400T Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow: Tied-diaphragm) AP/SL/AP/AZ AP1900 Detail
Single Stage Regulator for Ultra High Purity (Low to intermediate flow) AP/SL/AP/AZ AP1600 Detail
Pressure Control Valve AP100 AP100 Detail
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings AQ AQ240F Detail
Quick Exhaust Valve with One-touch Fittings AQ AQ340F Detail
Quick Exhaust Valve AQ AQ Detail
Pilot Operated Regulator AR AR9 Detail
Pilot Operated Regulator AR AR6 Detail
Pilot Operated Regulator AR AR4 Detail
Pilot Operated Regulator AR AR8 Detail
Regulator AR-A AR Detail
Regulator AR-A/AR-B AR Detail
Regulator with Built-in Pressure Gauge ARG ARG Detail
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Back Flow Mechanism ARG With Backflow Function ARG Detail
Miniature Regulator ARJ1020F ARJ1020F Detail
Miniature Regulator ARJ210 ARJ210 Detail
Miniature Regulator ARJ310 ARJ310 Detail
Miniature Regulator with One-touch Fitting ARJ310 ARJ310F Detail
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type ARM10/11 ARM11 Detail
Regulator/Single Unit Type (Standard Type) ARM10/11 ARM10 Detail
Manifold Regulator ARM1000/2000 ARM Detail
Manifold Regulator ARM2500/3000 ARM Detail
Compact Manifold Regulator/Centralized Supply Type ARM5 ARM5 Detail
Direct Operated Precision Regulator/Modular Type ARP ARP Detail
Compact Regulator ARX ARX20 Detail
Regulator with Backflow Function AR□K-B AR□K Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS42□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS43□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS33□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS23□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS13□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS32□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS22□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS AS12□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS22□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS13□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting/Elbow Type AS Push-lock Type AS12□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS43□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS23□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS42□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting/Universal Type AS Push-lock Type AS33□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fitting AS Push-lock Type AS32□1F Detail
Clean Speed Controller AS-FPG AS-FPG Detail
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS32□1FP□ Detail
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS12□1FP□ Detail
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS22□1FP□ Detail
Clean Speed Controller with One-touch Fitting AS-FPQ・FPG Clean AS42□1FP□ Detail
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS12□1FS Detail
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS42□1FS Detail
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS22□1FS Detail
Speed Controller with Indicator AS-FS With Indicator AS32□1FS Detail
All Metal Exterior Speed Controller with One-touch Fitting ASAll Metal Exterior AS-X737 Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD430F Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD330F Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD230F Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD530F Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fitting ASD Dual Type ASD630F Detail
Metering Valve with Silencer ASN2 ASN2 Detail
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP330F Detail
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP630F Detail
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP530F Detail
Speed Controller with Pilot Check Valve with One-touch Fitting ASP With Pilot Check Valve ASP430F Detail
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR430F Detail
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR530F Detail
Air Saving Valve ASR/ASQ ASR630F Detail
Extension Prevention System SSC Valve ASS ASS Detail
Speed Exhaust Controller ASV ASV Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS22□0 Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS42□0 Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS32□0 Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS12□0 Detail
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD630F Detail
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD530F Detail
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD430F Detail
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD330F Detail
Dual Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver ASD230F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS4001F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS3001F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS2051F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS2001F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fittings In-line Type AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS1001F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS43□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS33□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS23□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS13□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS42□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS32□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS22□1F Detail
Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting AS Adjustable by Flat Head Screwdriver AS12□1F Detail
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS12□0 Detail
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS42□0 Detail
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS32□0 Detail
Speed Controller: Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Elbow Type (Metal Body) AS22□0 Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS32□1F Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS42□1F Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) Speed Controller with One-touch Fittings AS Flame Resistant AS22□1F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS2001F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS3001F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS4001F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type AS In-line Panel Mount Type AS-DPP00092 Detail
Speed Controller with One-touch Fittings Centralized Piping Type AS In-line Panel Mount Type AS-DPP00093 Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS1001F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type/Panel Mount Type AS In-line Panel Mount Type AS2051F Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Push Locking Type AS In-line Push Locking Type AS3500 Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS3002F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS2052F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS2002F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS1002F Detail
Speed Controller with One-touch Fittings In-line Type AS In-line Type AS4002F Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS4000 Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS3000 Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS1000 Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS2000 Detail
Speed Controller: Standard Type In-line Type AS In-line Type (Metal Body) AS5000 Detail
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS800 Detail
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS900 Detail
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS600 Detail
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS500 Detail
Speed Controller: Standard Type Large Flow In-line Type AS Large Flow In-line Type AS420 Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS1001FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS22□0M Detail
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS12□0M Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS23□1FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation Standard Type (Metal Body) AS Low Speed Control AS13□1FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS22□1FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting (Resin Body) AS Low Speed Control AS12□1FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS2001FM Detail
Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting In-line Type AS Low Speed Control AS2051FM Detail
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD230FM Detail
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD330FM Detail
Dual Speed Controller for Low Speed Operation with One-touch Fitting AS Low Speed Control ASD430FM Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS22□1 Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS32□1 Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS42□1 Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Elbow Type (Metal Body) AS Metal Body AS12□1 Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS30□0P Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS10□0P Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS20□0P Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Plug-in Type AS Plug-in Type AS25□0P Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS33□1FG Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD630FG Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD530FG Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD430FG Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD330FG Detail
Dual Speed Controller with One-touch Fittings Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series ASD230FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS4001FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS3001FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS2051FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS2001FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS1001FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS43□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS23□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS13□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS42□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS32□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS22□1FG Detail
Speed Controller with One-touch Fitting Stainless Steel Series AS Stainless Steel Series AS12□1FG Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS2051F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS2001F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS1001F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS43□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS33□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS23□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS13□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS42□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS32□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS22□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting AS Tamper Proof AS12□1F Detail
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS42□0 Detail
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS32□0 Detail
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS22□0 Detail
Tamper Proof Speed Controller Standard Type Elbow Type (Metal Body) AS Tamper Proof AS12□0 Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD630F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD530F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD430F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD330F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof ASD230F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS4001F Detail
Tamper Proof Speed Controller with One-touch Fitting In-line Type AS Tamper Proof AS3001F Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS43□1F-U Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS23□1F-U Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS33□1F-U Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS22□1F-U Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS32□1F-U Detail
Elbow type with Uni One-touch fitting AS Uni Thread AS42□1F-U Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS2000E Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS3000E Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve: Standard Type AS With Residual Pressure Release Valve AS4000E Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS22□1FE Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS32□1FE Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS42□1FE Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS23□1FE Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS33□1FE Detail
Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting AS With Residual Pressure Release Valve AS43□1FE Detail
Air Tank AT AT Detail
Soft Start-up Valve AV AV Detail
Filter Regulator AW-A AW Detail
Filter Regulator AW-A/AW-B AW Detail
Filter Regulator: Made to Order (Low temperature) AW30 to AW60-X430 AW30 to AW60-X430 Detail
Filter Regulator: Made to Order (High temperature) AW30 to AW60-X440 AW30 to AW60-X440 Detail
Filter Regulator/Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30-40-X2622 AW30-X2622 Detail
Filter Regulator/Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30-40-X2622 AW40-X2622 Detail
Filter Regulator: Stainless Steel 316 and Special Temperature Environment (-40°C) Specifications AW30・40-X2622 AW30・40-X2622 Detail
Micro Mist Separator Regulator AWD AWD Detail
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge AWG AWG Detail
Filter Regulator with Built-in Pressure Gauge with Back Flow Mechanism AWG With Backflow Function AWG Detail
Micro Mist Separator Regulator AWM AWM Detail
Filter Regulator with Backflow Function AW□K-B AW□K Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AZ AZ4652 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Manually operated type) AZ AZ3652 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type) AZ AZ4542 Detail
Diaphragm Valve for Ultra High Purity (Air operated type) AZ AZ3542 Deta
ISO Standard Air Cylinder C55/CD55 C55 Detail
ISO Standard Air Cylinder (With auto switch) C55/CD55 CD55 Detail
Air Cylinder C76 C76 Detail
ISO Standard Air Cylinder C85/CD85 C85 Detail
ISO/VDMA Cylinder Large Bore Size Type C95 C95 Detail
ISO/VDMA Cylinder C95N C95N Detail
ISO Standard Air Cylinder C96/C96SD C96 Detail
ISO Standard Air Cylinder C96/C96SD C96(New) Detail
Air Cylinder CA2/CDA2-Z CA2 Detail
Air Cylinder (With auto switch) CA2/CDA2-Z CDA2 Detail
Smooth Cylinder CA2Y-Z/CDA2Y-Z CA2Y Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CA2Y-Z/CDA2Y-Z CDA2Y Detail
Valve Unit (Small flow) CC CCVS Detail
Air-hydro Unit CC CC Detail
Air-hydro Converter CC CCT Detail
Valve Unit (Large flow) CC CCVL Detail
Stroke Reading Cylinder CE1 CE1 Detail
Stroke Reading Cylinder with Brake CE2 CE2 Detail
High Precision Stroke Reading Cylinder/Non-rotating Piston Type CEP1 CEP1 Detail
3-point Preset Counter CEU1 CEU1 Detail
Controller CEU2 CEU2 Detail
Multi-counter CEU5 CEU5 Detail
Extension Cable CEU5 CE1-R Detail
End Lock Cylinder CG1/CDG1 CBG1 Detail
End Lock Cylinder (With auto switch) CG1/CDG1 CDBG1 Detail
Air Cylinder New CG1 CG1/CDG1-Z CG1 Detail
Air Cylinder New CG1 (With auto switch) CG1/CDG1-Z CDG1 Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CG1Y-Z/CDG1Y-Z CDG1Y Detail
Smooth Cylinder CG1Y-Z/CDG1Y-Z CG1Y Detail
Air Cylinder Short Type/Standard: Double Acting, Single Rod CG3/CDG3 CG3 Detail
Air Cylinder Short Type/Standard: Double Acting, Single Rod (With auto switch) CG3/CDG3 CDG3 Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (7 MPa) CH2/CHD2 CH2F Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) CH2/CHD2 CH2EW Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2EW Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (7 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2FW Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2H Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (7 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2F Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CH2/CHD2 CHD2E Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) CH2/CHD2 CH2H Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (14 MPa) CH2/CHD2 CH2G Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) CH2/CHD2 CH2E Detail
JIS Standard Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (7 MPa) CH2/CHD2 CH2FW Detail
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) CHA/CHDA CHA Detail
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHA/CHDA CHDAW Detail
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Double Rod (3.5 MPa) CHA/CHDA CHAW Detail
Tie-rod Type Hydraulic Cylinder/Double Acting, Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHA/CHDA CHDA Detail
JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder (10 MPa) CHK□/CHDK□ CHKD Detail
JIS Standard Compact Hydraulic Cylinder (10 MPa) With Auto Switch CHK□/CHDK□ CHDKD Detail
Compact Hydraulic Cylinder (16MPa) CHK□/CHDK□ CHKG Detail
Compact Hydraulic Cylinder (16MPa) With Auto Switch CHK□/CHDK□ CHDKG Detail
Round Type Hydraulic Cylinder (3.5 MPa) CHM/CHDM CHM Detail
Round Type Hydraulic Cylinder (3.5 MPa) With Auto Switch CHM/CHDM CHDM Detail
Hydraulic Cylinder (7 MPa) CHN CHN Detail
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Single Rod (3.5 MPa) CHQ/CHDQ CHQB Detail
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Double Rod (3.5 MPa) CHQ/CHDQ CHQWB Detail
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Double Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHQ/CHDQ CHDQWB Detail
Compact Hydraulic Cylinder Double Acting/Single Rod (3.5 MPa) With Auto Switch CHQ/CHDQ CHDQB Detail
ISO Standard Hydraulic Cylinder (16 MPa) CHS□/CHDS□ CHSG Detail
ISO Standard Hydraulic Cylinder (10 MPa) CHS□/CHDS□ CHSD Detail
Air Cylinder CJ1 CJ1 Detail
End Lock Cylinder CJ2/CDJ2 CBJ2 Detail
End Lock Cylinder (With auto switch) CJ2/CDJ2 CDBJ2 Detail
Air Cylinder New CJ2 CJ2/CDJ2-Z CJ2 Detail
Air Cylinder New CJ2 (With auto switch) CJ2/CDJ2-Z CDJ2 Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CJ2X-Z/CDJ2X-Z CDJ2X Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CJ2X-Z/CDJ2X-Z CJ2X Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z CDJ2Y Detail
Smooth Cylinder CJ2Y-Z/CDJ2Y-Z CJ2Y Detail
Stainless Steel Cylinder (With auto switch) CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CDG5-S Detail
Stainless Steel Cylinder CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CJ5-S Detail
Stainless Steel Cylinder (With auto switch) CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CDJ5?S Detail
Stainless Steel Cylinder CJ5・S/CDJ5・S/CG5・S/CDG5・S CG5-S Detail
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CJP2 Detail
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CJP Detail
Air Cylinder CJP2/CDJP2/CJP CDJP2 Detail
Clamp Cylinder CKGV CKGV Detail
For High Precision Positioning Pin Shift Cylinder (Built-in standard magnet) CKQG-X2370 CKQG-X2370 Detail
For High Precision Positioning Pin Shift Cylinder (Built-in strong magnet) CKQP-X2371 CKQP-X2371 Detail
Pin Shift Cylinder CKQR CKQR Detail
Pin Clamp Cylinder (Compact body type) CKU CKU Detail
Iron Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Arm CKZ CKZ-80 Detail
Power Clamp Cylinder/North American Type (Complies to NAAMS standard): Arm CKZ CKZ Detail
Iron Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZ CKZ2N 80 Detail
Slim-line Power Clamp Cylinder CKZ2N-X2346 CKZ2N-X2346 Detail
Power Clamp Cylinder/North American Type (Complies to NAAMS standard) CKZ3N CKZ3N Detail
Micro Clamp Cylinder/Tandem Type CKZM16 CKZM16-X2900 Detail
Micro Clamp Cylinder/Base Type CKZM16 CKZM16-X2800 Detail
Pin Shift Cylinder CKZP CKZP Detail
For North America Power Clamp Cylinder (Conforming to the New NAAMS standard) CKZT CKZ2N Detail
For North America Power Clamp Cylinder (Conforming to the New NAAMS standard): Arm CKZT CKZ Detail
Power Clamp Cylinder European Type: Arm CKZT CKZT Detail
Power Clamp Cylinder European Type CKZT CKZ3T Detail
For Europe Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT Detail
For Europe Power Clamp Cylinder CKZT CKZT Detail
φ40 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT40 Detail
φ80 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder: Clamp Arm CKZT CKZT80 Detail
φ40 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZT CKZT40 Detail
φ80 Clamp Body Type Power Clamp Cylinder CKZT CKZT80 Detail
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CK□1-Z CKG1-Z Detail
Clamp Cylinder Built-in Strong Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CK□1-Z CKP1-Z Detail
Clamp Cylinder Without Magnet/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style) CK□1-Z CK1-Z Detail
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Magnetic Field Resistant Auto Switch (Band Mounting Style) CK□1-Z CKG1-Z Detail
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CLA2/CDLA2 CDLA2 Detail
Fine Lock Cylinder CLA2/CDLA2 CLA2 Detail
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type CLK2 CLK2G Detail
Clamp Cylinder with Lock Without Magnet CLK2 CLK2 Detail
Clamp Cylinder with Lock Built-in Strong Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CLK2 CLK2P Detail
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type/Resistant Auto Switch (Rod Mounting Style) CLK2 CLK2G Detail
For France Power Clamp Cylinder (Conforming to the CNOMO standard) CLKZ1R CLKZ1R-N-R1 Detail
Compact Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CLQ/CDLQ CLQ Detail
Compact Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CLQ/CDLQ CDLQ Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CLS/CDLS CDLS Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CLS/CDLS CLS Detail
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CL1 Detail
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDL1 Detail
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLG1 Detail
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLG1 Detail
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLM2 Detail
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLM2 Detail
Fine Lock Cylinder CL□/CDL□ CLJ2 Detail
Fine Lock Cylinder (With auto switch) CL□/CDL□ CDLJ2 Detail
End Lock Cylinder (With auto switch) CM2/CDM2 CDBM2 Detail
End Lock Cylinder CM2/CDM2 CBM2 Detail
Air Cylinder New CM2 CM2/CDM2-Z CM2 Detail
Air CylinderNew CM2 (With auto switch) CM2/CDM2-Z CDM2 Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CM2X-Z/CDM2X-Z CM2X Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CM2X-Z/CDM2X-Z CDM2X Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CM2Y-Z/CDM2Y-Z CDM2Y Detail
Smooth Cylinder CM2Y-Z/CDM2Y-Z CM2Y Detail
Air Cylinder/Short Type CM3/CDM3 CM3 Detail
Air Cylinder/Short Type (With auto switch) CM3/CDM3 CDM3 Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod CNA2/CDNA2 CNA2W Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNA2/CDNA2 CNA2 Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod (With auto switch) CNA2/CDNA2 CDNA2W Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNA2/CDNA2 CDNA2 Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNG/CDNG CNG Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNG/CDNG CDNG Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CNS/CDNS CDNS Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod CNS/CDNS CNS Detail
ISO Standard Air Cylinder CP96/CP96SD CP96 Detail
ISO Standard Air Cylinder CP96/CP96SD CP96(New) Detail
Air-Hydro Booster (Made to Order) CQ2 CQ2L/F/LH Detail
Compact Cylinder CQ2/CDQ2-Z CQ2 Detail
Compact Cylinder with Double Clevis, Double Knuckle Joint CQ2/CDQ2-Z CQ2D-XC26 Detail
Compact Cylinder: With End Lock (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDBQ2 Detail
Compact Cylinder: With End Lock (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CBQ2 Detail
Compact Cylinder/Axial Piping CQ2/CDQ2-Z CQP2B Detail
Compact Cylinder/Axial Piping (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDQP2 Detail
Compact Cylinder (With auto switch) CQ2/CDQ2-Z CDQ2 Detail
Low Speed Cylinder/Standard Type Double Acting, Single Rod (With auto switch) CQ2X-D/CDQ2X-D CDQ2X Detail
Low Speed Cylinder/Standard Type Double Acting, Single Rod CQ2X-D/CDQ2X-D CQ2X Detail
Smooth Cylinder CQ2Y-DCZ/CDQ2Y-DCZ CQ2Y Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CQ2Y-DCZ/CDQ2Y-DCZ CDQ2Y Detail
Compact Cylinder/Guide Rod Type (With auto switch) CQM/CDQM CDQM Detail
Compact Cylinder/Guide Rod Type CQM/CDQM CQM Detail
Compact Cylinder (With auto switch) CQS/CDQS CDQS Detail
Compact Cylinder CQS/CDQS CQS Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CQSX-D/CDQSX-D CDQSX Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CQSX-D/CDQSX-D CQSX Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CQSY-D/CDQSY-D CDQSY Detail
Smooth Cylinder CQSY-D/CDQSY-D CQSY Detail
Compact Cylinder/Plate Type: Double Acting, Single Rod CQU CQU Detail
Rotary Actuator: Angle Adjustable Type/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CRA1□□U Detail
Mini Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDRA1 Detail
Rotary Actuator: Angle Adjustable Type/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDRA1□□U Detail
Rotary Actuator with Solenoid Valve/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRA1/CDRA1-Z CDVRA1 Detail
Mini Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CRA1 Detail
Rotary Actuator with Solenoid Valve/Rack & Pinion Style CRA1/CDRA1-Z CVRA1 Detail
Rotary Actuator with Solenoid Valve (With auto switch) CRB1/CDRB1 CDVRB1 Detail
Rotary Actuator/Vane Style CRB1/CDRB1 CRB1 Detail
Rotary Actuator/Vane Style (With auto switch) CRB1/CDRB1 CDRB1 Detail
Rotary Actuator with Solenoid Valve CRB1/CDRB1 CVRB1 Detail
Rotary Actuator with Angle Adjuster/Vane Type CRB2/CDRB2-Z CRB2□WU-Z Detail
Rotary Actuator/Vane Type CRB2/CDRB2-Z CRB2-Z Detail
Rotary Actuator/Vane Type (With auto switch) CRB2/CDRB2-Z CDRB2-Z Detail
Rotary Actuator with Angle Adjuster/Vane Type (With auto switch) CRB2/CDRB2-Z CDRB2□WU-Z Detail
Rotary Actuator: Free Mount Type/Vane Style CRBU2/CDRBU2-Z CRBU2-Z Detail
Rotary Actuator with Angle Adjuster: Free Mount Type/Vane Style (With auto switch) CRBU2/CDRBU2-Z CDRBU2WU-Z Detail
Rotary Actuator with Angle Adjuster: Free Mount Type/Vane Style CRBU2/CDRBU2-Z CRBU2WU-Z Detail
Rotary Actuator: Free Mount Type/Vane Style (With auto switch) CRBU2/CDRBU2-Z CDRBU2-Z Detail
Mini Rotary Actuator (With external stopper) CRJ CRJU Detail
Mini Rotary Actuator (Basic type) CRJ CRJB Detail
Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRQ2/CDRQ2 CDRQ2 Detail
Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRQ2/CDRQ2 CRQ2 Detail
Low-Speed Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style CRQ2X/CDRQ2X CRQ2X Detail
Low-Speed Compact Rotary Actuator/Rack & Pinion Style (With auto switch) CRQ2X/CDRQ2X CDRQ2X Detail
Air Cylinder CS1/CDS1 CS1 Detail
Air Cylinder (With auto switch) CS1/CDS1 CDS1 Detail
Air Cylinder (With auto switch) CS2/CDS2 CDS2 Detail
Smooth Cylinder CS2/CDS2 CS2Y Detail
Air Cylinder CS2/CDS2 CS2 Detail
Smooth Cylinder CS2Y/CDS2Y CS2Y Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) CS2Y/CDS2Y CDS2Y Detail
Free Mount Cylinder for Vacuum (With auto switch) CU/CDU ZCDUK Detail
Free Mount Cylinder for Vacuum CU/CDU ZCUK Detail
Free Mount Cylinder CU/CDU CU Detail
Free Mount Cylinder (With auto switch) CU/CDU CDU Detail
Mini Free Mount Cylinder CUJ/CDUJ CUJ Detail
Mini Free Mount Cylinder (With auto switch) CUJ/CDUJ CDUJ Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod CUX-D/CDUX-D CUX Detail
Low Speed Cylinder/Double Acting, Single Rod (With auto switch) CUX-D/CDUX-D CDUX Detail
Compact Cylinder With Solenoid Valve CVQ CVQ Detail
Compact Cylinder with Solenoid Valve/Guide Rod Type CVQM CVQM Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVM3 Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVJ5 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVJ5 Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CV3 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVM3 Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVM5 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVM5 Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVJ3 Detail
Valve Mounted Cylinder CV□/CDV□ CVS1 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVS1 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDVJ3 Detail
Valve Mounted Cylinder (With auto switch) CV□/CDV□ CDV3 Detail
Slide Unit/Double Rod Type Slide Bearing (With auto switch) CX2/CDBX2/CDPX2 CD□X2 Detail
Slide Unit/Double Rod Type Slide Bearing (Basic type) CX2/CDBX2/CDPX2 CX2 Detail
Dual Rod Cylinder/Double Rod Type CXS CXSW Detail
Dual Rod Cylinder CXS CXS Detail
Dual Rod Cylinder/Compact Type CXSJ CXSJ Detail
Platform Cylinder CXT CXT Detail
Slide Unit/Built-in Shock Absorber Type Ball Bushing Bearing (With auto switch) CXW/CDBXW/CDPXW CD□XWL Detail
Slide Unit Built-in Shock Absorber Type (Basic type) CXW/CDBXW/CDPXW CXWM Detail
Slide Unit/Built-in Shock Absorber Type Ball Bushing Bearing (Basic type) CXW/CDBXW/CDPXW CXWL Detail
Slide Unit Built-in Shock Absorber Type (With auto switch) CXW/CDBXW/CDPXW CD□XWM Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Linear Guide Type CY1 CY1H Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Slider Type: Ball Bushing Bearing CY1 CY1L Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Low Profile Guide Type CY1F CY1F Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Slider Type: Slide Bearing CY1S-Z CY1S Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Basic Type CY3 CY3B Detail
Magnetically Coupled Rodless Cylinder/Direct Mount Type CY3 CY3R Detail
Clean Rodless Cylinder CYP CYP Detail
Clean Rodless Cylinder CYP CYP Detail
Rodless Cylinder for Vacuum CYV CYV Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CA2□M- Detail
Dual Rod Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (Ball bushing) Cylinder with Stable Lubrication Function CXSL□M Detail
Dual Rod Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (Slide bearing) Cylinder with Stable Lubrication Function CXSM□M Detail
Compact Guide Cylinder with Stable Lubrication Function (Lube-retainer) (Ball bushing) Cylinder with Stable Lubrication Function MGPL□M- Detail
Compact Guide Cylinder with Stable Lubrication Function (Lube-retainer) (Slide bearing) Cylinder with Stable Lubrication Function MGPM□M- Detail
Air Slide Table with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function MXQ□AM Detail
Compact Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDQ2□M- Detail
Compact Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDQS□M Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDA2□M- Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDG1□M- Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CG1□M- Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) (With auto switch) Cylinder with Stable Lubrication Function CDM2□M- Detail
Cylinder with Stable Lubrication Function (Lub-retainer) Cylinder with Stable Lubrication Function CM2□M- Detail
Clamp Cylinder Built-in Standard Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CKG-Y-X2095 Detail
Clamp Cylinder Built-in Strong Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CKG-Y-X2095 Detail
Clamp Cylinder with Lock Built-in Standard Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CLKG-Y-X2095 Detail
Clamp Cylinder with Lock Built-in Strong Magnet Type/Slim Style C(L)KG/C(L)KP-X2095 CLKP-Y-X2095 Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGK Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPK Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGK Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGD Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPK Detail
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGM Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPD Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGM Detail
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPM Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPM Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGD Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPD Detail
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQGU Detail
Pin Clamp Cylinder /Built-in Standard Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CKQPU Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQGU Detail
Pin Clamp Cylinder/Built-in Strong Magnet (With magnetic field resistant auto switch) C(L)KQG/C(L)KQP CLKQPU Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-H-X2092 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-H-X2322 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-H-X2322 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-L-X2321 Detail
Pin Plate Cylinder: With Lock During Clamping (Reference support block machinable type) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-X2359 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type: Magnetic Field Resistant Auto Switch Mountable, Small Auto Switch Mounting type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-L-X2321 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-H-X2092 Detail
Pin Plate Cylinder: Without Lock (Reference support block machinable type) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-X2359 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKU32-L-X2091 Detail
Pin Clamp Cylinder/Plate Cylinder Type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKU32-L-X2091 Detail
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (HIGH type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKQG32-H-X2082 Detail
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (HIGH type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKQG32-H-X2082 Detail
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (LOW type, With lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CLKQG32-L-X2081 Detail
Pin Clamp Cylinder/Compact Cylinder Type (LOW type, Without lock) C(L)KQG32/C(L)KU32 CKQG32-L-X2081 Detail
Trimmer Auto Switch/Direct Mounting (Round groove) D D-M9K Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P4DWSC Detail
Trimmer Auto Switch/Amplifier Unit D D-RPK Detail
Trimmer Auto Switch/Amplifier Unit D D-RNK Detail
Trimmer Auto Switch/Rail Mounting D D-F7K Detail
Trimmer Auto Switch/Direct Mounting (Square groove) D D-Y7K Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R802C Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R801C Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R732C Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R731C Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R80 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-R73 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-93A Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-90A Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-97 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-90 Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PW Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T79C Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T79 Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S7P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S79 Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T99V Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-T99 Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S9PV Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S9P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S99V Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-S99 Detail
Solid State Auto Switch with Timer/Direct Mounting Style D D-M5PT Detail
Solid State Auto Switch with Timer/Direct Mounting Style D D-M5NT Detail
Solid State Auto Switch with Timer/Tie-rod Mounting Style D D-F5NT Detail
Solid State Auto Switch with Timer/Rail Mounting Style D D-F7NT Detail
Solid State Auto Switch with Timer/Band Mounting Style D D-G5NT Detail
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6P Detail
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6N Detail
For Hygienic Design Cylinders Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F6B Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5BA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BAV Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5BA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7BA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PAV Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NAV Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NA Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BAV Detail
Water Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BA Detail
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59F Detail
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79F Detail
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59F Detail
2-Color Indication Type with Diagnostic Output Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7NF Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J59W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K59W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59W Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7NW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7BW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5NW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5BW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7NWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7NW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7BW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NW Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BWV Detail
2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BW Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-K39C Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-G39C Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J59 Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-J51 Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F5P Detail
Solid State Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-F59 Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79C Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7PV Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NV Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7BV Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-J79 Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7P Detail
Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F79 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K39A Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G39A Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K39 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G39 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7C Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-K59 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5P Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G59 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7B Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7A2 Detail
Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-H7A1 Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5N Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M5B Detail
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7H Detail
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7G Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7PV Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y7P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y69B Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y69A Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y59B Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Y59A Detail
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F9H Detail
Normally Closed Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F9G Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8N Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-F8B Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9PV Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9P Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9NV Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9N Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9BV Detail
Solid State Auto Switch/Direct Mounting Style D D-M9B Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B35J Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B35 Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B31J Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B31 Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B30J Detail
Heat Resistant Reed Auto Switch D D-B30 Detail
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74-376 Detail
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74Z Detail
Magnetic Field Resistant Reed Auto Switch D D-P74L Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Reed Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P79WSE Detail
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A59W Detail
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A79W Detail
2-Color Indication Type Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B59W Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E80A Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E76A Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-E73A Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z80 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z76 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-Z73 Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A44C Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A34C Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A33C Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A67 Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A64 Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A56 Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A54 Detail
Reed Auto Switch/Tie-rod Mounting Style D D-A53 Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80C Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73C Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80H Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A76H Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73H Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A72H Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A80 Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A73 Detail
Reed Auto Switch/Rail Mounting Style D D-A72 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A44A Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A34A Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A33A Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A44 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A34 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-A33 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C80C Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C73C Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B64 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B54 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-B53 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C80 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C76 Detail
Reed Auto Switch/Band Mounting Style D D-C73 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A96V Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A96 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A93V Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A93 Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A90V Detail
Reed Auto Switch/Direct Mounting Style D D-A90 Detail
Solid State Auto Switch/Oilproof Flexible Heavy-duty Cord Specifications (Made to Order) D D-□□-61 Detail
Solid State Auto Switch/Without Indicator Light (Dark room) Specifications (Made to Order) D D-□□-50 Detail
Solid State Auto Switch/With Pre-wired Connector (Made to Order) D D-□□□PC Detail
Trimmer Auto Switch D D-Y7K Detail
Trimmer Auto Switch D D-RPK Detail
Trimmer Auto Switch D D-RNK Detail
Trimmer Auto Switch D D-F7K Detail
Wide Range Detection Type Solid State Auto Switch/Band Mounting Style D D-G5NB Detail
Heat Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch/Rail Mounting Style D D-F7NJ Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch D D-P4DW Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Pre-wired connector) D D-P4DWSE Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical Entry: Grommet) D-P3DWA□ D-P3DWA Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical entry: Pre-wired connector) D-P3DWA□ D-P3DWASE Detail
Magnetic Field Resistant 2-Color Indication Type Solid State Auto Switch (Electrical entry: Pre-wired connector) D-P3DWA□ D-P3DWASC Detail
Multi-connector DM DM Detail
Multi-connector with One-touch Fittings DMK DMK Detail
Modular Adapter E210/310/410 E410 Detail
Modular Adapter E210/310/410 E310 Detail
Modular Adapter E210/310/410 E210 Detail
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cylinder EB/ES EBP Detail
Sintered Metal Element Bronze (BC): Disc EB/ES EBD Detail
Sintered Metal Element Bronze (BC): Square Sheet EB/ES EBS Detail
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Cylinder with Bottom EB/ES ESW Detail
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Cylinder EB/ES ESP Detail
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Square Sheet EB/ES ESS Detail
Sintered Metal Element Stainless steel (SUS): Disc EB/ES ESD Detail
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cone with Flange EB/ES EBF Detail
Sintered Metal Element Bronze (BC): Cylinder with Bottom EB/ES EBW Detail
Serial Transmission/For Output EX120 EX120 Detail
Serial Transmission/For Output EX121 EX121 Detail
Serial Transmission/For Output EX122 EX122 Detail
Serial Transmission/For Output EX123 EX123 Detail
Serial Transmission/For Output EX124 EX124 Detail
Serial Transmission/For Output EX126 EX126 Detail
Serial Transmission/For Output EX140 EX140 Detail
Serial Transmission/For Output EX180 EX180 Detail
Serial Transmission/For Input/Output EX250 EX250 Detail
Reduced-wiring Fieldbus System (Serial Transmission) For Input/Output EX260 EX260 Detail
Serial Transmission/GW System, 4 Branches EX500 EX500 Detail
Serial Transmission/GW System, 4 Branches EX510 EX510 Detail
Reduced-wiring Fieldbus System (Serial Transmission) For Input/Output EX600 EX600 Detail
M8/M12 Connector EX9 EX9 Detail
Industrial Filter FGA FGA Detail
Industrial Filter FGC FGC Detail
Industrial Filter FGD FGD Detail
Industrial Filter (V-band type) FGE FGE Detail
Industrial Filter (Bolt tightening type) FGE FGET Detail
Bag Filter FGF FGF Detail
Industrial Filter FGG FGG Detail
High Precision Filter for Liquids FGH FGH Detail
Membrane Element for Series FGH FGH ED Detail
HEPOⅡElement for Series FGH FGH EJ Detail
Line Filter FH FH Detail
Return Filter FH100 FH100 Detail
Oil Filter FH150 FH150 Detail
Suction Filter with Case FH99 FH99 Detail
Vertical Return Filter FHBA FHBA Detail
Suction Guard FHG FHG Detail
Vertical Suction Filter FHIA FHIA Detail
Magnetic Separator FHM FHM Detail
Low Maintenance Filter (With single element) FN FN1 Detail
Low Maintenance Filter (With four elements) FN FN4 Detail
Quick Change Filter FQ1 FQ1 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA46 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G46 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G15 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G27 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G36 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA36 Detail
With Color Zone Limit Indicator G G46-L Detail
With Color Zone Limit Indicator G G36-L Detail
Pressure Gauge for General Purpose (DT type) G G43 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G GA33 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G33 Detail
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRB Detail
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRA Detail
Oil-free/External Parts Copper-free Pressure Gauge/With Limit Indicator G46E G46E Detail
Pressure Gauge for Clean Series (10-series) G49 G49 Detail
Differential Pressure Gauge GD40 GD40-2-01 Detail
Pressure Gauge with Switch GP46 GP46 Detail
Digital Pressure Sensor GS40 GS40 Detail
Pressure Gauge for Vacuum (Oil-free, external parts copper-free) GZ46 GZ46E Detail
Pressure Gauge for Vacuum GZ46 GZ46 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA46 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G46 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G15 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G27 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G G36 Detail
Pressure Gauge for General Purpose/With Limit Indicator G GA36 Detail
With Color Zone Limit Indicator G G46-L Detail
With Color Zone Limit Indicator G G36-L Detail
Pressure Gauge for General Purpose (DT type) G G43 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G GA33 Detail
Pressure Gauge for General Purpose G G33 Detail
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRB Detail
Pressure Gauge for Clean Regulator/With Limit Indicator G46-□-□-SRA,B G46-SRA Detail
Oil-free/External Parts Copper-free Pressure Gauge/With Limit Indicator G46E G46E Detail
Pressure Gauge for Clean Series (10-series) G49 G49 Detail
Differential Pressure Gauge GD40 GD40-2-01 Detail
Pressure Gauge with Switch GP46 GP46 Detail
Digital Pressure Sensor GS40 GS40 Detail
Pressure Gauge for Vacuum (Oil-free, external parts copper-free) GZ46 GZ46E Detail
Pressure Gauge for Vacuum GZ46 GZ46 Detail
Self-align Fittings H/DL/L/LL H Detail
Self-align Fittings H/DL/L/LL LL Detail
Self-align Fittings H/DL/L/LL L Detail
Self-align Fittings H/DL/L/LL DL Detail
Air Cooled Aftercooler HAA HAA Detail
Water Cooled Aftercooler HAW HAW Detail
Peltier-Type Air-Thermo HEA HEA100 Detail
Peltier-Type Thermoelectric Bath HEB HEB Detail
Peltier-Type Thermo-con HEC HEC Detail
Peltier-Type Chiller Thermo-con/Rack Mount Type HECR HECR Detail
Peltier-Type Chemical Thermo-con HED HED Detail
Liquid Collector: Ejector Type HEP500 HEP500-04 Detail
Floating Pipe Type Oil Cooler Water Cooled/Copper Particle Type HOW HOW Detail
Fixed Pipe Type Oil Cooler Water Cooled/Iron Particle Type HOWF HOWF Detail
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Compact Type HRS HRS Detail
Thermo-chiller/Standard Type HRS HRS090 Detail
Refrigerated Thermo-chiller/Standard Type HRS100/150 HRS100 Detail
Refrigerated Thermo-chiller/Standard Type HRS100/150 HRS150 Detail
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Basic Type HRSE HRSE Detail
Circulating Fluid Temperature Controller Thermo-chiller/Inverter Type HRSH HRSH Detail
Thermo-chiller/Compact Type HRSH090 HRSH090 Detail
Water-cooled Thermo-chiller HRW HRW Detail
Refrigerated Thermo-chiller Double Inverter Type HRZ HRZ-WS Detail
Refrigerated Thermo-chiller HRZ HRZ Detail
Refrigerated Dual Thermo-chiller (Double inverter type) HRZD HRZD Detail
Hygienic Design Cylinder (With auto switch) HY□/HYD□ HYDG Detail
Hygienic Design Cylinder/Basic Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDQB Detail
Hygienic Design Cylinder/Round Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDB Detail
Hygienic Design Cylinder/Round Type HY□/HYD□ HYB Detail
Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type HY□/HYD□ HYCB Detail
Hygienic Design Cylinder/ISO Standard Type (With auto switch) HY□/HYD□ HYDCB Detail
Hygienic Design Cylinder/Basic Type HY□/HYD□ HYQB Detail
Hygienic Design Cylinder HY□/HYD□ HYG Detail
Controller for Electro-Pneumatic Regulator IC IC Detail
Heatless Air Dryer ID ID Detail
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF150FS Detail
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF100FS Detail
Refrigerated Air Dryer/Double Energy Saving Function Series IDF100FS・125FS・150FS IDF125FS Detail
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA125F Detail
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA Detail
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA100F Detail
Refrigerated Air Dryer For use in Europe, Asia and Oceania IDFA□E/F IDFA150F Detail
Refrigerated Air Dryer For Use in North, Central and South America IDFB□E IDFB Detail
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF Detail
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF□D Detail
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF150F Detail
Refrigerated Air Dryer/High Inlet Air Temperature Type IDF□E/F/D IDU Detail
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF125F Detail
Refrigerated Air Dryer IDF□E/F/D IDF100F Detail
Membrane Air Dryer/Single Unit Type IDG□A/IDG IDG Detail
Membrane Air Dryer/Single Unit Type (Reduced purge) IDG□A/IDG IDG□A Detail
Thermo-dryer (For use in Japan) IDH IDH Detail
Thermo-dryer (For use in Europe and Southeast Asia) IDH IDHA Detail
Moisture Control Tube IDK IDK Detail
Moisture Control Tube/Coil Shape IDK04-100-C1 IDK04-100-C1 Detail
Flow Switch Paddle Style Flow Switch IF3 IF3 Detail
Flow Switch Diaphragm Style Flow Switch IFW5 IFW5 Detail
Booster Relay IL100 IL100 Detail
Lock-Up Valve IL201/IL211 IL201/IL211 Detail
Double-layered Tubing for Instrumentation Device (Single-tubed/Double-tubed) IN-241 T-X120/121/166 IN-241 T-X120/121/166 Detail
Cylinder Speed Checker IN574-95/-73 IN574-95/-73 Detail
Peltier-Type Thermoelectric Bath INR INR Detail
Cylinder Positioner IP200 IP200 Detail
Pneumatic-Pneumatic Positioner IP5000?5100 IP5000?5100 Detail
Smart Positioner/Rotary Type IP8000 IP8000 Detail
Electro-Pneumatic Positioner/Lever Type IP8000 IP8000 Detail
Smart Positioner/Lever Type IP8001 IP8001 Detail
Electro-Pneumatic Positioner/Rotary Type IP8100 IP8100 Detail
Precision Regulator IR IR Detail
Precision Regulator IR1000-A/2000-A/3000-A IR1000-A/2000-A/3000-A Detail
Regulator IR1200-A/2200-A/3200-A IR1200-A/2200-A/3200-A Detail
Vacuum Regulator IRV IRV Detail
Pressure Switch/Reed Switch Type IS10 IS10 Detail
Pressure Switches IS100 IS100 Detail
Pneumatic Pressure Switch IS3000 IS3000 Detail
Air Catch Sensor Manifold (Without control unit) ISA2 ISA2N Detail
Air Catch Sensor (For single and double notation type and additional stations) ISA2 ISA2 Detail
Air Catch Sensor Manifold (With control unit) ISA2 ISA2 Detail
3-Color Display Digital Gap Checker ISA3 ISA3 Detail
Digital Pressure Switch (Built-in Regulator Type) ISE35 ISE35 Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (15MPa) ISE70・75(H) ISE75H Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (10MPa) ISE70・75(H) ISE75 Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For Air (1MPa) ISE70・75(H) ISE70 Detail
General Purpose Pressure Switch ISG 30-ISG Detail
Pressure Switch with Indicator Light ISG IS2761 Detail
General Purpose Pressure Switch ISG ISG Detail
Electro-Pneumatic Transducer IT600/IT601 IT600/IT601 Detail
Electro-Pneumatic Regulator ITV ITV Detail
Electronic Vacuum Regulator ITV ITV209 Detail
Compact Vacuum Regulator ITV ITV009□ Detail
Compact Electro-Pneumatic Regulator (Manifold) ITV IITV00 Detail
Compact Electro-Pneumatic Regulator ITV ITV0000 Detail
3.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator ITVH ITVH Detail
5.0 MPa Maximum Supply Pressure High Pressure Electro-Pneumatic Regulator ITVX ITVX Detail
Electrostatic Sensor IZD10 IZD10 Detail
Electrostatic Sensor Monitor IZE11 IZE11 Detail
Ionizer/Fan Type IZF IZF10,IZF21,IZF31 Detail
Ionizer/Fan Type IZF10 IZF10 Detail
Handheld Electrostatic Meter IZH10 IZH10 Detail
Ionizer (Nozzle Type) IZN10 IZN10 Detail
IIonizer (Nozzle Type)/Nozzles with Right Angles (360°rotation) IZN10 IZN10-X367 Detail
Ionizer (Bar type) IZS31 IZS31 Detail
Ionizer (Standard Type) IZS40/41/42 IZS40 Detail
Ionizer (Feedback sensor type) IZS40/41/42 IZS41 Detail
Ionizer (Dual AC type) IZS40/41/42 IZS42 Deta
Floating Joint/Standard: Light Weight Type J JC Detail
Floating Joint/For Compact Cylinders J JB Detail
Floating Joint/Heavy Load Type J JAH Detail
Floating Joint/Standard Type J JA Detail
Floating Joint/Stainless Steel Type J JS Detail
4 Axis Step Motor Controller (NPN) JXC73/83 JXC73 Detail
4 Axis Step Motor Controller (PNP) JXC73/83 JXC83 Detail
Step Motor Controller/EtherNet/IP?Direct Input Type JXC91 JXC91 Detail
Antistatic One-touch Fittings (Metric Size) KA KA Detail
Piping Module KB KB Detail
Self-seal Fittings KC KC Detail
Rectangular Multi-connector KDM KDM Detail
Rectangular Multi-connector with φ10, φ12 One-touch Fittings KDM-X1053 KDM-X1053 Detail
Rectangular Multi-connector with φ2 One-touch Fittings KDM6 KDM6-02-X955-1 Detail
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEC Detail
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEA Detail
Residual Pressure Release Valve with One-touch Fitting KE□ KEB Detail
Insert Fittings KF KF Detail
Stainless Steel 316 Fittings KFG2 KFG2 Detail
Stainless Steel One-touch Fittings KG KG Detail
S Couplers KK/KKH KK Detail
S Couplers KK/KKH KKH Detail
S Couplers KK130 KK130 Detail
S Couplers Stainless Steel Type KKA KKA Detail
One-touch Fittings KM KM Detail
Nozzles for Blowing KN KN Detail
Clean One-touch Fittings For Blowing KP KP Detail
Clean One-touch Fittings For Driving Air Piping (Stainless Steel) KPQ・KPG KPG Detail
Clean One-touch Fittings For Driving Air Piping (Brass) KPQ・KPG KPQ Detail
One-touch Fittings KQ2 KQ2 Detail
Metal One-touch Fittings KQB2 KQB2 Detail
Stainless Steel 316 One-touch Fittings KQG2 KQG2 Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR One-touch Fittings KR-W2 KR-W2 Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR One-touch Fittings Manifold KRM KRM Detail
Inch size Rotary One-touch Fittings (Standard Type) KS KS Detail
Rotary One-touch Fittings (High Speed Type) KS/KX KX Detail
Rotary One-touch Fittings (Standard Type) KS/KX KS Detail
Card Motor LAT3 LAT3 Detail
Card Motor Controller LATCA LATCA Detail
Directional Control Driver for Electric Cylinder LC3F2 LC3F2 Detail
Gateway Unit LEC-G LEC-G Detail
Programless Controller LECP1 LECP1 Detail
Teaching Box LECP6/LECA6 LEC-T1 Detail
Controller Setting Kit LECP6/LECA6 LEC-W2 Detail
Step Motor Driver LECPA LECPA Detail
Step Motor Controller/CC-Link Direct Input Type (Controller) LECPMJ LECPMJ Detail
Step Motor Controller/CC-Link Direct Input Type (Communication plug connector) LECPMJ LEC-CMJ Detail
AC Servo Motor Driver Absolute Type (CC-Link direct input type) LECS LECSC Detail
AC Servo Motor Driver Incremental Type(Pulse input type/Positioning Type) LECS LECSA Detail
AC Servo Motor Driver MECHATROLINK-2 type (For absolute encoder) LECS LECYM Detail
AC Servo Motor Driver Absolute Type(SSCNETⅢ type) LECS LECSS Detail
AC Servo Motor Driver MECHATROLINK-3 type (For absolute encoder) LECS LECYU Detail
AC Servo Motor Driver SSCNETⅢ/H type (For absolute encoder) LECS LECSS-T Detail
AC Servo Motor Driver Absolute Type (Pulse input type) LECS LECSB Detail
Electric Actuator/Slider Type: Ball Screw Drive (Clean Room Specification) LEF 11-LEFS Detail
Electric Actuator/Slider Type: Ball Screw Drive LEF LEFS Detail
Electric Actuator/Slider Type: Belt Drive LEFB LEFB Detail
Electric Actuator/Slider Type Belt Drive (Motorless Type) LEFB□S LEFB□S Detail
Electric Actuator/Series LEF Support Guide LEFG LEFG Detail
Electric Actuator/Slider Type Ball Screw Drive (Motorless Type) LEFS LEFS Detail
Electric Gripper: 2-Finger Type (Step Motor) LEHF LEHF Detail
Electric Gripper: 3-Finger Type LEHS LEHS Detail
Electric Gripper: 2-Finger Type (Step Motor) LEHZ LEHZ Detail
Electric Gripper: 2-Finger Type/With Dust Cover (Step Motor) LEHZJ LEHZJ Detail
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type: Ball Screw Drive (AC Servo Motor Type) LEJ LEJS Detail
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type: Belt Drive (AC Servo Motor Type) LEJB LEJB Detail
Electric Actuator/High Rigidity Slider Type Ball Screw Drive (Motorless Type) LEJS LEJS Detail
Electric Actuator/Guide Rod Slider Belt Drive (Step Motor) LEL LEL Detail
Programless Controller (With Stroke Study) LEM LECP2 Detail
Electric Actuator/Low Profile Slider Type LEM LEM Detail
Electric Actuators/Miniature Rod Type (Step Motor) LEPS LEPS Detail
Electric Actuators/Miniature Rod Type (Step Motor) LEPY LEPY Detail
Electric Rotary Table/Continuous Rotation Specification (Step Motor) LER LER-1 Detail
Electric Rotary Table (Step Motor) LER LER Detail
Electric Slide Table/Compact Type (Step Motor) (Servo Motor) LES LES Detail
Electric Slide Table/High Rigidity Type (Step Motor) (Servo Motor) LESH LESH Detail
Electric Actuator/Rod Type LEY LEY Detail
Electric Actuator/Rod Type/Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 equivalent) LEY LEY-X5 Detail
Electric Actuator/Rod Type (Motorless Type) LEY LEY Detail
Electric Actuator/Guide Rod Type LEYG LEYG Detail
Electric Actuator/Guide Rod Type (Motorless Type) LEYG LEYG Detail
Electric Actuator/Guide Rod Type In-line motor type LEYG□D LEYG□D Detail
Electric Actuator/Rod Type In-line motor type LEY□D LEY□D Detail
3-color display Electromagnetic Type Digital Flow Switch (Remote Type Sensor Unit) LFE LFE Detail
3-color display Electromagnetic Type Digital Flow Switch (Integrated display type) LFE LFE Detail
3-color display Digital Flow Monitor LFE LFE0 Detail
Clean Air Module LLB LLB Detail
Air-blow Module LLB1 LLB1-X1 Detail
Branch Pipe LMU LMD Detail
Mixing Valve LMU LMV Detail
Mist Spray Unit LMU LMU Detail
Magnet Holder LMU LMH Detail
Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings LQ1 LQ1 Detail
Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type LQ3 LQ3 Detail
Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB LQHB Detail
Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB LQHB Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Threaded Type LVA LVA Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Organic Solvents Available (Air Operated) LVA LVA Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Threaded Type (Manifold Base) LVA LLA Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Large Diameter (Air Operated) LVC LVC80-Z Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Integral Fitting Type LVC LVC Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Air Operated Type, Integral Fitting Type (Manifold Base) LVC LLC Detail
High Purity Chemical Liquid Valve/ Air Operated/Compact Type LVD LVD Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Manually Operated (Manifold Base) LVH LLH Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Manually Operated, Integral Fitting Type/Threaded Type LVH LVH Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Large Diameter (Manually Operated) LVH LVH80M-Z Detail
High Purity Chemical Liquid Valve: Organic Solvents Available (Manually Operated) LVH LVH□M Detail
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Chemical Liquids LVM LVM Detail
Fluoropolymer Needle Valve LVN LVN Detail
Vinyl Chloride Air Operated Valve LVP LVP Detail
High Purity Chemical Liquid Valve LVQ LVQ Detail
PVC Quick Drain Valve LVW LVW Detail
Electric Cylinder (With auto switch) LZB/LDZB/LZC/LDZC LDZB Detail
Electric Cylinder LZB/LDZB/LZC/LDZC LZB Detail
Electric Cylinder (With auto switch) LZB/LDZB/LZC/LDZC LDZC Detail
Electric Cylinder LZB/LDZB/LZC/LDZC LZC Detail
Miniature Fittings (φ3.2, φ4, φ6) M M Detail
Miniature Fittings(φ2) M M-□□-2 Detail
AHC System/Auto Hand Changing System MA MA2 Detail
AHC System/Auto Hand Changing System MA MA3 Detail
Air Cylinder MB/MDB-Z MB Detail
Air Cylinder (With auto switch) MB/MDB-Z MDB Detail
Square Tube Type Air Cylinder (With auto switch) MB1/MDB1 MDB1 Detail
Square Tube Type Air Cylinder MB1/MDB1 MB1 Detail
Square Tube Type Air Cylinder (With auto switch) MB1/MDB1-Z MDB1 Detail
Square Tube Type Air Cylinder MB1/MDB1-Z MB1 Detail
Smooth Cylinder MBY-Z/MDBY-Z MBY Detail
Smooth Cylinder (With auto switch) MBY-Z/MDBY-Z MDBY Detail
Plate Clamp Cylinder: With Auto Switch MDUKA MDUKA Detail
Guide Cylinder/Compact Type MGC MGC Detail
Guide Table MGF MGF Detail
Guide Cylinder MGG MGG Detail
Guide Cylinder/With End Lock MGG MGG Detail
Miniature Guide Rod Cylinder MGJ MGJ Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/Heavy Duty Guide Rod Type MGP MGPS Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/With End Lock MGP MGP Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/With Air Cushion MGP MGP-A Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder) MGP-Z MGP Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder)/Wide Type MGPW MGPW Detail
Compact Guide Cylinder (Guide Cylinder) MGQ MGQ Detail
Cylinder with Turntable MGT MGT Detail
Non-rotating Double Power Cylinder MGZ/MGZR MGZ Detail
Double Power Cylinder/(Without Non-rotating Mechanism) MGZ/MGZR MGZR Detail
Non-rotating Double Power Cylinder/With Front End Lock on Rod Side MGZ/MGZR MGZ-R Detail
Angular Style Air Gripper/Compact Type MHC2 MHCM2-7S Detail
Angular Style Air Gripper/Short Body MHC2 MHCA2-6 Detail
Angular Style Air Gripper/Standard Type MHC2 MHC2 Detail
Angular Style Air Gripper MHC2 MHC2-6 Detail
Low Profile Air Gripper MHF2 MHF2 Detail
Wedge Cam Operation Slide Guide Air Gripper (2-finger type: Long stroke type) MHK2 MHKL2 Detail
Wedge Cam Operation Slide Guide Air Gripper (2-finger type: Standard type) MHK2 MHK2 Detail
Parallel Style Air Gripper: Wide Type MHL2 MHL2 Detail
With Dust Cover MHQ□2 MHQJ2 Detail
High Rigidity MHQ□2 MHQG2 Detail
Rotary Actuated Air Gripper/2-Finger Type (With auto switch) MHR2/MDHR2 MDHR2 Detail
Rotary Actuated Air Gripper/2-Finger Type MHR2/MDHR2 MHR2 Detail
Rotary Actuated Air Gripper/3-Finger Type (With auto switch) MHR3/MDHR3 MDHR3 Detail
Rotary Actuated Air Gripper/3-Finger Type MHR3/MDHR3 MHR3 Detail
Parallel Style Air Gripper/2-Finger Type MHS2 MHS2 Detail
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Double Acting MHS3 MHS3 Detail
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Long Stroke MHS3 MHSL3 Detail
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Through-hole Type MHS3 MHSH3 Detail
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: With Dust Cover MHS3 MHSJ3 Detail
Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type: Single Acting MHS3-X84 MHS3-X84 Detail
Parallel Style Air Gripper/4-Finger Type MHS4 MHS4 Detail
Toggle Type Air Gripper MHT2-Z MHT2 Detail
180° Angular Style Air Gripper: Rack & Pinion Style MHW2 MHW2 Detail
180° Angular Style Air Gripper: Cam Style MHY2 MHY2 Detail
Parallel Style Air Gripper (Standard)/Compact Series MHZ□2 MHZA2-6 Detail
Parallel Style Air Gripper with Dust Cover MHZ□2 MHZJ2 Detail
Parallel Style Air Gripper/Long Stroke Type MHZ□2 MHZL2 Detail
Parallel Style Air Gripper/Standard Type MHZ□2 MHZ2 Detail
Parallel Style Air Gripper (Standard)/Compact Series (With dust cover) MHZ□2 MHZAJ2-6 Detail
Escapements/Single Finger Type MIW/MIS MIS Detail
Escapements/Double Finger Type MIW/MIS MIW Detail
Rotary Clamp Cylinder/Rod Side Flange Style MK-Z MK-Z Detail
Rotary Clamp Cylinder/Standard MK-Z MK-Z Detail
Rotary Clamp Cylinder/Double Guide Type MK2T MK2T Detail
Mechanically Jointed Hy-rodless Cylinder with Brake ML1C ML1C Detail
Stroke Reading Rodless Cylinder with Brake ML2B ML2B Detail
Guide Cylinder/Built-in Fine Lock Cylinder Compact Type MLGC MLGC Detail
Compact Guide Cylinder with Lock MLGP MLGP Detail
Plate Cylinder with Lock (With auto switch) MLU/MDLU MDLU Detail
Plate Cylinder with Lock MLU/MDLU MLU Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod (With auto switch) MNB/MDNB MDNBW Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod (With auto switch) MNB/MDNB MDNB Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Double Rod MNB/MDNB MNBW Detail
Cylinder with Lock/Double Acting, Single Rod MNB/MDNB MNB Detail
Lateral Load Resisting Low Friction Cylinder/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQM Detail
Compact Low Friction Cylinder/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQQ Detail
Low Friction Cylinder (Single Acting)/Metal Seal Type MQQ/MQM/MQP MQP Detail
Low Torque Rotary Joint Metal Seal Type MQR MQR Detail
Rotary Joint MQR-X229 MQR-X229 Detail
Rotary Gripper/Through-holes in Opening/Closing Direction (Made to Order) MRHQ MRHQ-X51 Detail
Rotary Gripper/With Dust Cover (Made to Order) MRHQ MRHQ-X111,MRHQ-X112,MRHQ-X113 Detail
Solid State Auto Switch MRHQ D-M9B-746 Detail
Rotary Gripper MRHQ MRHQ Detail
Rotary Gripper/Flat Type Fingers (Made to Order) MRHQ MRHQ-X50 Detail
Rotary Cylinder MRQ MRQ Detail
Miniature Fittings/Stainless Steel 316 MS MS Detail
Rotary Table MSQ MSQ Detail
Low-Speed Rotary Table/Rack & Pinion Style MSQX MSQX Detail
Rotary Table/Vane Style: High Precision Type MSU/MDSU MSUA Detail
Rotary Table/Vane Style: High Precision Type (With auto switch) MSU/MDSU MDSUA Detail
Rotary Table/Vane Style: Basic Type (With auto switch) MSU/MDSU MDSUB Detail
Rotary Table/Vane Style: Basic Type MSU/MDSU MSUB Detail
3-Position Rotary Table MSZ MSZ Detail
Precision Cylinder MTS MTS Detail
Plate Cylinder (With auto switch) MU/MDU-Z MDU-Z Detail
Plate Cylinder MU/MDU-Z MU-Z Detail
Plate Clamp Cylinder MUKA MUKA Detail
Valve Mounted Guide Cylinder MVGQ MVGQ Detail
Low Profile Slide Table MXF MXF Detail
Compact Slide MXH-Z MXH-Z Detail
Air Slide Table MXJ MXJ Detail
Air Slide Tableφ6 MXP MXPJ6 Detail
Air Slide Table MXP MXP Detail
Air Slide Table/Height interchangeable type MXQ MXQ Detail
Air Slide Table MXQ MXQ Detail
Air Slide Table/Double Ported Type MXQ MXQ□A Detail
Air Slide Table/Low Thrust with High Rigidity Type MXQ MXQ□B Detail
Air Slide Table/Single Side Ported Type MXQ MXQ□C Detail
Air Slide Table/Reversible Type MXQR MXQR Detail
Air Slide Table (Symmetric type) MXS MXS□L Detail
Air Slide Table MXS MXS Detail
Air Slide Table MXW MXW Detail
Air Slide Table MXY MXY Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/High Rigidity, Linear Guide Type MY1 MY1HT Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type MY1 MY1C Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Slide Bearing Guide Type MY1 MY1M Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic Type MY1B-Z MY1B Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type MY1H-Z MY1H Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder with Protective Cover/Slide Bearing Guide Type MY1□W MY1MW Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder with Protective Cover/Cam Follower Guide Type MY1□W MY1CW Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Cam Follower Guide Type MY2 MY2C Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type (Single axis) MY2 MY2H Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Linear Guide Type (Double axis) MY2 MY2HT Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic standard type MY3 MY3B Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Slide bearing guide type MY3 MY3M Detail
Mechanically Jointed Rodless Cylinder/Basic short type MY3 MY3A Deta
NFPA Cylinder NCA1 NCA1 Detail
Air Cylinder NCM NCM Detail
Compact Cylinder / Super compact NCQ8 NCDQ8□Z Detail
Compact Cylinder / Standard NCQ8 NCQ8 Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve New XLA XLA Detail
Normal Close High Vacuum Solenoid Valve New XSA XSA Detail
Process Pump PA/PAP/PAX PA5000 Detail
Process Pump Clean Room PA/PAP/PAX PAP3000 Detail
Process Pump PA/PAP/PAX PA3000 Detail
Process Pump Automatically Operated Type, Built-in Pulsation Attenuator (Internal Switching Type) PA/PAP/PAX PAX1000 Detail
Process Pump PAF PAF5000 Detail
Process Pump PAF PAF3000 Detail
Process Pump/Wetted Part: Fluoropolymer, Automatically Operated Type (Internal Switching Type) PAF PAF3000-X68 Detail
Process Pump (Diaphragm Pump)/Air Operated (External switching type) PB PB1313A Detail
Process Pump (Diaphragm Pump) PB PB1000A Detail
M8/M12 Connector PCA PCA Detail
PC Wiring System PCW PCW Detail
For Air: Digital Flow Switch (Integrated Display Type) PF2A PF2A7 Detail
For Air: Digital Flow Switch (Remote Type/Sensor Unit) PF2A PF2A5 Detail
For Air: Digital Flow Switch (Remote Type/Monitor Unit) PF2A PF2A3 Detail
For Air: Digital Flow Switch/High Flow Rate Type (Integrated Display Type) PF2A PF2A7□H Detail
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (Remote Type/Sensor Unit) PF2D PF2D5 Detail
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (Remote Type/Monitor Unit) PF2D PF2D30 Detail
For Water: Digital Flow Switch/High Temperature Fluid Type (Remote Type Sensor Unit) PF2W PF2W5-T Detail
For Water: Digital Flow Switch/High Temperature Fluid Type (Integrated Display Type) PF2W PF2W7-T Detail
Digital Flow Switch for Water (Remote Type/Monitor Unit) PF2W PF2W3-A Detail
Digital Flow Switch for Water (Remote Type/Monitor Unit) PF2W PF2W5 Detail
Digital Flow Switch for Water (Integrated Display) PF2W PF2W7 Detail
For Air: Digital Flow Switch (4-channel Flow Monitor Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2A20 Detail
Digital Flow Switch for Water(4-channel Flow Monitor: Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2W20 Detail
Digital Flow Switch for Deionized Water and Chemicals (4-channel Flow Monitor: Remote Type/Monitor Unit) PF2□200 PF2D20 Detail
3-color display Digital Flow Monitor for Water PF3W PF3W30 Detail
3-color display Digital Flow Switch for PVC Piping (Integrated Display) PF3W PF3W7-U Detail
3-color display Digital Flow Switch for PVC Piping (Remote Sensor Unit) PF3W PF3W5-U Detail
3-color display Digital Flow Switch for Water (Integrated Display) PF3W PF3W7 Detail
3-color display Digital Flow Switch for Water (Remote Sensor Unit) PF3W PF3W5 Detail
Flow Sensor Monitor PFM PFM3 Detail
2-Color Display Digital Flow Switch (Remote Sensor Unit) PFM PFM5 Detail
2-Color Display Digital Flow Switch (Integrated Display) PFM PFM7 Detail
2-Color Display Digital Flow Switch (Integrated Display) PFMB PFMB7 Detail
3-Color Digital Flow Switch PFMC PFMC7 Detail
Flow Sensor PFMV PFMV5 Detail
Voltage Monitor for PFMV5 PFMV PFMV30 Detail
Compact Manometer PPA PPA Detail
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For positive pressure) PS1000・1100・1200 PS1000 Detail
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For vacuum) PS1000・1100・1200 PS1200 Detail
Air Checker: Electronic Pressure Switch (For Vacuum, Residual Pressure) PS1000・1100・1200 PS1100 Detail
Multi-Channel Controller PSE200 PSE200 Detail
Pressure Sensor Controller PSE300 PSE300 Detail
Pressure Sensor PSE530 PSE530 Detail
Compact Pneumatic Pressure Sensor PSE540 PSE540 Detail
Low Differential Pressure Sensor PSE550 PSE550 Detail
Pressure Sensor For General Fluids PSE560 PSE560 Detail
Pressure Sensor For General Fluids PSE570 PSE570/PSE574 Detail
Compact Proportional Solenoid Valve (Base Mounted) PVQ PVQ Detai
Shock Absorber RB RB Detail
Sine Rodless Cylinder/Direct Mount Type REA REAR Detail
Sine Rodless Cylinder/Basic Type REA REA Detail
Sine Rodless Cylinder/Linear Guide Type REA REAH Detail
Sine Rodless Cylinder: Slider Type/Ball Bushing Bearing REA REAL Detail
Sine Rodless Cylinder: Slider Type/ Slide Bearing REA REAS Detail
Sine Rodless Cylinder/Linear Guide Type REB REBH Detail
Sine Rodless Cylinder/Direct Mount Type REB REBR Detail
Sine Cylinder REC REC Detail
High Power Cylinder RHC RHC Detail
Shock Absorber RJ RJ Detail
Compact Cylinder with Air Cushion and Lock RLQ/RDLQ RLQ Detail
Compact Cylinder with Air Cushion and Lock (With auto switch) RLQ/RDLQ RDLQ Detail
Compact Cylinder with Air Cushion RQ/RDQ RQ Detail
Compact Cylinder with Air Cushion (With auto switch) RQ/RDQ RDQ Detail
Heavy Duty Stopper Cylinder RS2H RS2H Detail
Heavy Duty Stopper Cylinder RSH RSH Detail
Stopper Cylinder/Adjustable Mounting Height (With auto switch) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSDG Detail
Stopper Cylinder/Fixed Mounting Height (Standard) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSQ Detail
Stopper Cylinder/Adjustable Mounting Height RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSG Detail
Stopper Cylinder/Fixed Mounting Height (With auto switch) RSQ/RSDQ/RSG/RSDG RSDQ Detail
3 Position Cylinder RZQ RZQ Detail
3 Port Solenoid Valve Compact Direct Operated S070 S070 Detail
3 Port Solenoid Valve Compact Direct Operated S070 SS073 Detail
5 Port Solenoid Valve S0700 SS0751 Detail
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 SS0755 Detail
5 Port Solenoid Valve S0700 S0700 Detail
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 S0700 Detail
5 Port Solenoid Valve S0700 SS0750 Detail
5 Port Solenoid Valve Plug Lead S0700 SS0752 Detail
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA200 Detail
Clean Air Filter: Cartridge Type/Straight style SF SFB100 Detail
Clean Gas Strainer: Disposable Type/Multiple Disc Style SF SFC100 Detail
Clean Gas Strainer: Disposable Type/Straight Style SF SFB300 Detail
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA100 Detail
Clean Air Filter: Cartridge Type/Disc Style SF SFA300 Detail
Clean Gas Strainer: Cartridge Type/Straight Style SFB200 SFB200 Detail
Clean Air Filter SFD SFD Detail
Clean Exhaust Filter SFE SFE Detail
Coolant Valve SGC SGC Detail
Coolant Valve 2-Port Type SGH SGH Detail
Vacuum Release Valve with Restrictor SJ2000/3000 SJ3A6 Detail
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SJ2000 Detail
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SJ3000 Detail
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SS5J2-60 Detail
4 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SJ2000/3000 SS5J3-60 Detail
Vacuum Release Valve with Restrictor SJ2000/3000 SS3J3-V60 Detail
Plug-in: Connector Type/3 Position 3 Port with Restrictor SJ3A6 SJ3A6 Detail
Non Plug-in: Individual Wiring/3 Position 3 Port with Restrictor SJ3A6 SJ3A6□N-Z Detail
Non Plug-in: Individual Wiring/Vacuum Release Valve with Restrictor Type SJ3A6 SS3J3-V60 Detail
Plug-in: Connector Type/Vacuum Release Valve with Restrictor Type SJ3A6 SS3J3-V60 Detail
Adsorption Plate SP SP Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q14 Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q23 Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q13 Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SQ2000 Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SS5Q24 Detail
5 Port Solenoid Valve SQ1000/2000 SQ1000 Detail
Clean Regulator/Fluororesin Type SRF SRF Detail
Clean Regulator SRH SRH Detail
Clean Regulator SRH SRH Detail
Precision Clean Regulator SRP SRP Detail
Precision Clean Regulator SRP SRP Detail
5 Port Solenoid Valve Single Valve/Sub-plate Type IP67 Compliant SV1000/2000/3000/4000 SV□□00 Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SS5V Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV4□ Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV4000 Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV3□ Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV3000 Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV2□ Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV2000 Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV1□ Detail
5 Port Solenoid Valve SV1000/2000/3000/4000 SV1000 Detail
High Speed 2 Port Valve (Screw mount type) SX10 SX11 Detail
High Speed 2 Port Valve (Screw mount type) SX10 SX10 Detail
High Speed 2 Port Valve (Quick disconnect type) SX10 SX12 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SS5Y□ Detail
Plug-in Vacuum Release Valve with Restrictor/Only for External Pilot SY3000/5000/7000 SY3A□R Detail
Plug-in Vacuum Release Valve with Restrictor/Only for External Pilot SY3000/5000/7000 SY5A□R Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY3000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY3□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY5□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY5000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY7000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000 SY7□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY7000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY5□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY5000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY3□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY3000 Detail
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY9000 Detail
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY7000 Detail
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY5000 Detail
Conforming to Option CSA Standard 5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 30-SY3000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y9 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y7 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y5 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SS5Y3 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY9□ Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY9000 Detail
5 Port Solenoid Valve SY3000/5000/7000/9000 SY7□ Detail
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA5000 Detail
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA7000 Detail
5 Port Air Operated Valve SYA3000/5000/7000 SYA3000 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ5 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ7□2 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ7□4 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ7 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ700 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ5□2 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ300 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ3□2 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SS3YJ3 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ3□4 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ500 Detail
3 Port Solenoid Valve SYJ300/500/700 SYJ5□4 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ3000 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ7 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ7□ Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ7000 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ5 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ5□ Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ5000 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SS5YJ3 Detail
4/5 Port Solenoid Valve SYJ3000/5000/7000 SYJ3□ Detail
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA300 Detail
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA500 Detail
3 Port Air Operated Valve SYJA300/500/700 SYJA700 Detail
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA7000 Detail
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA5000 Detail
4/5 Port Air Operated Valve SYJA3000/5000/7000 SYJA3000 Detail
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SS5Z3 Detail
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SZ3□ Detail
5 Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold SZ3000 SZ3000 Detail
Nylon Tubing T T Detail
Nylon Tubing T TIA Detail
Reinforced Corrugated Cardboard Specification/Longer Length Reel Nylon Tubing T0604-X64 T0604-X64 Detail
Antistatic Soft Nylon Tubing TAS TAS Detail
Antistatic Polyurethane Tubing TAU TAU Detail
Tube Reel TB/TBR TBR Detail
Tube Stand TB/TBR TB Detail
Polyurethane Coil Tubing TCU TCU Detail
Soft Fluoropolymer Tubing/Inch Size TD/TID TID Detail
Soft Fluoropolymer Tubing/Metric Size TD/TID TD Detail
Polyurethane Flat Tubing TFU TFU Detail
Tube Releasing Tool TG TG Detail
Reinforced Corrugated Cardboard Specification/Longer Length Reel FEP Tubing (Fluoropolymer) TH0604-X64 TH0604-X64 Detail
Tube Cutter TK TK Detail
Double Layer Tube Stripper TKS TKS Detail
Fluoropolymer Tubing TL/TIL TL Detail
Fluoropolymer Tubing TL/TIL TIL Detail
Fluoropolymer Tubing (PFA) Inch Size TLM/TILM TILM Detail
Fluoropolymer Tubing (PFA) Metric Size TLM/TILM TLM Detail
Multi-tube Holder TM TM Detail
Multi-holder TMA TMA Detail
Holder for Speed Controller TMH TMH Detail
Clean Tubing: Polyolefin Tubing TPH TPH Detail
Clean Tubing: Soft Polyolefin Tubing TPS TPS Detail
2-Layer Soft Fluoropolymer Tubing TQ TQ Detail
2-Layer Soft Fluoropolymer Tubing TQ TQ Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Double Layer Tubing TRB TRB Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Double Layer Polyurethane Tubing TRBU TRBU Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Soft Nylon Tubing TRS TRS Detail
Flame Resistant (Equivalent to UL-94 Standard V-0) FR Three-layer Polyurethane Tubing TRTU TRTU Detail
Soft Nylon Tubing TS TS Detail
Soft Nylon Tubing TS TISA Detail
Polyurethane Tubing TU TIUB Detail
Polyurethane Tubing TU TU Detail
Polyurethane Flat Tubing TU TU Detail
Compatible with Food Sanitation Law Polyurethane Tubing TU-X217 TU-X217 Detail
Hard Polyurethane Tubing TUH TUH Detail
Soft Polyurethane Flat Tubing TUS TUS Detail
Soft Polyurethane Tubing TUS TUS Detail
Wear Resistant Tubing TUZ TUZ Detail
Wear Resistant Flat Tubing TUZ TUZ Detail
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Base Mounted (Standard type) V100 V1□4 Detail
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Base Mounted (Large flow type) V100 V1□4A Detail
3 Port Solenoid Valve/Direct Operated Rubber Seal V100 V100 Detail
Air Tank (Product not applicable to the ASME Standard) VBA VBAT-X11 Detail
Air Tank (Standard product/For Japanese market) VBA VBAT Detail
Booster Regulator VBA VBA Detail
VBAT-X104 VBAT-X104 Detail
Chinese Pressure Vessel Regulations Compliant Product Air Tank for Booster Regulator VBATA1-X104 VBATA1-X104 Detail
Valve for Water and Chemical Base Fluids (2/3 Port Air Operated Valve) VCC VCC1 Detail
Valve for Water and Chemical Base Fluids Manifold VCC VV□CC1 Detail
5.0 MPa Check Valve VCH/VCHC VCHC40 Detail
5.0 MPa Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VCH/VCHC VCH40 Detail
5.0 MPa Pilot Operated 3 Port Solenoid Valve For Air VCH/VCHC VCH400 Detail
5.0 MPa Check Valve VCHC40 VCHC40 Detail
5.0 MPa Silencer VCHN VCHN Detail
Direct Operated Regulator for 6.0 MPa (Relieving Type) VCHR VCHR Detail
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW30 Detail
Series VDW30/Manifold VDW VV2DW3 Detail
Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW300 Detail
Compact Direct Operated 3 Port Solenoid Valve for Water and Air VDW VDW200 Detail
Compact Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water VDW VDW Detail
Compact/Lightweight 2 Port Solenoid Valve For Air/Water VDW-XF VDW40-XF Detail
Compact/Lightweight 2 Port Solenoid Valve For Air/Water VDW-XF VDW30-XF Detail
Power Amplifier for Electro-Pneumatic Proportional Valve VEA VEA Detail
Electro-Pneumatic Proportional Valve (Pressure type) VEF/VEP VEP Detail
Electro-Pneumatic Proportional Valve (Flow type) VEF/VEP VEF Detail
5 Port Electro-Pneumatic Proportional Valve VER VER Detail
Power Valve Economy Valve VEX VEX5 Detail
Series VEX3 Manifold VEX VVEX Detail
Power Valve 3 Position Valve VEX VEX3 Detail
Series VEX1 Manifold VEX VVEX2-1 Detail
Power Valve Regulator Valve VEX VEX1 Detail
Power Valve: Precision Regulator (Air Operated Type) VEX VEX1□30 Detail
Power Valve: Precision Regulator (Manual Handle Type) VEX VEX1□33 Detail
Power Valve: Precision Regulator (Manifold) VEX VVEX2 Detail
Power Valve: Precision Regulator (Manifold) VEX VVEXB Detail
3 Port 3 Position Valve VEX3 VEX3 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF5000 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF3000 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF1000 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F3 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F1 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF5000 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VV5F5 Detail
Pilot Operated 5 Port Solenoid Valve VF1000/3000/5000 VF3000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA1000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA5000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA3000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA5000 Detail
5 Port Air Operated Valve Manifold VFA1000/3000/5000 VV5FA Detail
5 Port Air Operated Valve VFA1000/3000/5000 VFA3000 Detail
NAMUR Interface 5 Port Solenoid Valve VFN2000N VFN2000N Detail
NAMUR Interface 3 Port Solenoid Valve VFN200N VFN200N Detail
NAMUR Interface 3/5 Port Solenoid Valve IP67 Compliant, Hygienic Design Type VFN2120N-X23/-X36 VFN2120N-X23/-X36 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR3 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR6000 Detail
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR4 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR3000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR2 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR2000 Detail
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR2 Detail
Conforming to Option CSA Standard Rubber Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 30-VFR3 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR5000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR4 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VV5FR5 Detail
5 Port Solenoid Valve VFR2000/3000/4000/5000/6000 VFR4000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFRA3000/4000 VFRA4000 Detail
5 Port Air Operated Valve VFRA3000/4000 VFRA3000 Detail
5 Port Air Operated Valve Manifold VFRA3000/4000 VV5FRA4-10 Detail
5 Port Air Operated Valve Manifold VFRA3000/4000 VV5FRA3-10 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS4000 Detail
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS6 Detail
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS5 Detail
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS4 Detail
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS3 Detail
Conforming to Option CSA Standard Metal Seal/5 Port Pilot Operated Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS2 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS6000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS5 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS5000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS4 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS3 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 30-VFS2 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS3 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS3000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS2 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS2000 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VV5FS1 Detail
5 Port Solenoid Valve VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000 VFS1000 Detail
Port Solenoid Valve/Pilot Poppet Type VG342 VG342 Detail
3 Port Air Operated Valve VGA342 VGA342 Detail
Hand Valve VH VH Detail
Finger Valve VHK VHK Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS5510 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS50 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS40 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS30 Detail
Pressure relief 3 port valve VHS VHS400 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single Action) VHS VHS20 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS2510 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS3510 Detail
Conforming to OSHA Standard Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Double Action) VHS VHS4510 Detail
Pressure relief 3 port valve VHS VHS500 Detail
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VK300 VV3K3 Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VK300 VK300 Detail
5 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VK3000 VK3000 Detail
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VK3000 VV5K3 Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type VKF300 VKF300 Detail
3 Port Direct Operated Poppet Type Manifold VKF300 VV3KF3 Detail
5 Port Mechanical Valve/Metal Seal VM/VZM/VFM VZM400 Detail
5 Port Mechanical Valve/Metal Seal VM/VZM/VFM VFM200 Detail
5 Port Mechanical Valve/Rubber Seal VM/VZM/VFM VFM300 Detail
5 Port Mechanical Valve/Rubber Seal VM/VZM/VFM VZM500 Detail
3 Port Mechanical Valve/Heavy Duty Type VM/VZM/VFM VM800 Detail
3 Port Mechanical Valve VM/VZM/VFM VM400 Detail
Micro Mechanical Valve VM/VZM/VFM VM1000 Detail
2/3 Port Mechanical Valve VM100/200 VM100 Detail
2/3 Port Mechanical Valve VM100/200 VM200 Detail
Blow Gun VMG VMG Detail
Blow Gun VMG VMG Detail
2 Port Valve For Compressed Air and Air-hydro Circuit Control VNA VNA Detail
2 Port Valve For Flow Control Process Valve VNB VNB Detail
External Pilot Solenoid/Air Operated Coolant Valve VNC VNC Detail
Steam Valve: 2 Port Valve For Steam VND VND Detail
3 MPa/7 MPa High Pressure Coolant Valve VNH VNH Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP544 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP744 Detail
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP544 Detail
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP744 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P3 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP742 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP344 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP542 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP342 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP700 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP500 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VP300 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P5 Detail
3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 VV3P7 Detail
Conforming to Option CSA Standard 3 Port Solenoid Valve VP300/500/700 30-VP344 Detail
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3185 Detail
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3145 Detail
Large Size 3 Port Solenoid Valve Rubber Seal VP3145/3165/3185 VP3165 Detail
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VP4□50 Detail
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VVP4 Detail
Large Size 5 Port Solenoid Valve VP4□50/VP4□70 VP4□70 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA544 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA300 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA500 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA700 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA342 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA542 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA742 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA344 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA300/500/700 VPA744 Detail
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA3 Detail
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA5 Detail
3 Port/Air Operated Valve Manifold VPA300/500/700 VV3PA7 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA3145 VPA3145 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA3165 VPA3165 Detail
3 Port Air Operated Valve VPA3185 VPA3185 Detail
5 Port Air Operated Valve VPA4□50/VPA4□70 VPA4□50 Detail
5 Port Air Operated Valve VP 5 Port Air Operated Manifold VPA4□50/VPA4□70 VVPA4 Detail
5 Port Air Operated Valve VPA4□50/VPA4□70 VPA4□70 Detail
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Manifold VQ VV2Q22 Detail
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Single Unit VQ VQ20 Detail
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Single Unit VQ VQ30 Detail
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for Dry Air/Manifold VQ VV2Q32 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VQ2000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VQ1000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VV5Q21 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ1000/2000 VV5Q11 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VV5Q41 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VQ4000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000 VV5Q45 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q51 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ5000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ4000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q41 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q55 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ5□ Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VV5Q45 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ4000/5000 VQ4□ Detail
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VV5Q55 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VQ5□ Detail
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VQ5000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQ5000 VV5Q51 Detail
ISO Standard Solenoid Valve Manifold VQ7-6/VQ7-8 VV71 Detail
ISO Standard Solenoid Valve Size 1/Single Unit VQ7-6/VQ7-8 VQ7-6 Detail
ISO Standard Solenoid Valve Manifold VQ7-6/VQ7-8 VV72 Detail
ISO Standard Solenoid Valve Size 2/Single Unit VQ7-6/VQ7-8 VQ7-8 Detail
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VQC1000 Detail
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VV5QC21 Detail
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VV5QC11 Detail
5 Port Solenoid Valve Connector Type Manifold VQC1000/2000 VQC2000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VV5QC41 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VV5QC41 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC4000 VQC4□ Detail
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VQC5□ Detail
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VV5QC51 Detail
5 Port Solenoid Valve VQC5000 VQC5000 Detail
4 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type VQD1000 VQD1000 Detail
4 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type (Manifold) VQD1000 VV4QD1 Detail
Vacuum/Release Unit VQD1000-V VQD1000-V Detail
Vacuum/Release Unit VQD1000-V VQD1000-V Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ35 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ25 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ3□5 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ15 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ100 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ200 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ300 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ115 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ2□2 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ3□2 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ12 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ22 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VV3QZ32 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ115 Detail
3 Port Solenoid Valve VQZ100/200/300 VQZ2□5 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ32 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3000 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1□2 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2□2 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3□2 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ12 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ22 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ1□5 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ2□5 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VQZ3□5 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ15 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ25 Detail
5 Port Solenoid Valve VQZ1000/2000/3000 VV5QZ35 Detail
Transmitters/Miniature Pneumatic Indicator VR VR3110 Detail
Transmitters/AND Valve with One-touch Fittings VR VR1211F Detail
Transmitters/Time Delay Valve VR VR2110 Detail
Transmitters/Pneumatic-electric Relay VR VR3200 Detail
Transmitters/Pneumatic-electric Relay VR VR3201 Detail
Transmitters/Pneumatic Indicator VR VR3100 Detail
Transmitters/Relay Valve VR VR4151 Detail
Transmitters/Relay Valve VR VR4152 Detail
Transmitters/Shuttle Valve VR VR1210 Detail
Transmitters/Shuttle Valve VR VR1220 Detail
Transmitters/Shuttle Valve with One-touch Fittings VR VR1210F Detail
Transmitters/Shuttle Valve with One-touch Fittings VR VR1220F Detail
Two Hand Control Valve VR51 VR51 Detail
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3110 VS3110 Detail
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3115 VS3115 Detail
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Manifold VS3115/3110/3135/3145 VVS31□ Detail
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3135 VS3135 Detail
3 Port Direct Operated Solenoid Valve Metal Seal VS3145 VS3145 Detail
5 Port Solenoid Valve Series VS4□10 Manifold VS4□10 VVS41□ Detail
5 Port Solenoid Valve Poppet Type Metal Seal VS4□10 VS4□10 Detail
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□30 Detail
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□40 Detail
4/5 Port Air Operated Valve VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VSA4□20 Detail
4/5 Port Air Operated Valve Series VSA Manifold VSA4□20/VSA4□30/VSA4□40 VVSA4 Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT307 VT307 Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT317 VT317 Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Manifold VT325 VVT34□ Detail
3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type Rubber Seal VT325 VT325 Detail
3 Port Air Operated Valve VTA301/315 VTA301 Detail
3 Port Air Operated Valve (Manifold) VTA301/315 VVTA300 Detail
3 Port Air Operated Valve VTA301/315 VTA315 Detail
3 Port Air Operated Valve (Manifold) VTA301/315 VVTA32 Detail
3 Port Solenoid Valve/Unit Manifold Valve VV061 VV061 Detail
3 Port Solenoid Valve Highly Integrated Unit Manifold VV100 VV100 Detail
Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water, Oil and Steam (Can be used with heated water) VX2 VX Detail
Direct Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Medium Vacuum, Water, Oil and Steam (Can be used with heated water) VX2 VVX Detail
Direct Operated 3 Port Solenoid Valve/Manifold VX3 VVX3 Detail
Direct Operated 3 Port Solenoid Valve/Single Unit VX3 VX3 Detail
Direct Air Operated 2 Port Valve/Manifold VXA VVXA2 Detail
Direct Air Operated 2 Port Valve/Single Unit VXA VXA2 Detail
Angle Seat Valve/Air Operated Type VXB VXB Detail
New VXD Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Water, Heated Water, Oil and High Temperature Oil VXD VXD Detail
Energy Saving Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXE VXED Detail
Energy Saving Type Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXE VXEZ Detail
Energy Saving Type 2 Port Solenoid Valve VXE VXE Detail
Air Operated Valve for Dust Collector (Air operated type) VXF2/VXFA2 VXFA2 Detail
2 Port Solenoid Valve for Dust Collector (Solenoid valve type) VXF2/VXFA2 VXF2 Detail
Diaphragm Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve for High Pressure VXH VXH Detail
2 Port Solenoid Valve with Built-in Y-strainer VXK VXK Detail
Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Gas, Steam, Water and Oil VXP VXP Detail
Water Hammer Relief, Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve VXR VXR Detail
VXS Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Steam VXS VXS Detail
New VXZ Zero Differential Pressure Type Pilot Operated 2 Port Solenoid Valve For Air, Water, Heated Water, Oil and High Temperature Oil VXZ VXZ Detail
E-P HYREG VY1 VY1 Detail
E-P HYREG (Manifold) VY1 VVEX Detail
3 Port Air Operated Valve VZA200/400 VZA400 Detail
3 Port Air Operated Valve Series VZA200 Manifold VZA200/400 VV3ZA2 Detail
3 Port Air Operated Valve Series VZA400 Manifold VZA200/400 VV3ZA4 Detail
3 Port Air Operated Valve VZA200/400 VZA200 Detail
5 Port Air Operated Valve Series VZA2000 Manifold VZA2000/4000 VV5ZA2 Detail
5 Port Air Operated Valve VZA2000/4000 VZA2000 Detail
5 Port Air Operated Valve VZA2000/4000 VZA4000 Detail
5 Port Air Operated Valve Series VZA4000 Manifold VZA2000/4000 VV5ZA4 Det
Frame Clamp Cylinder WRF WRF100 Detail
Water Resistant Cylinder (Hydraulic/With auto switch) Water Resistant Cylinder CHDKDB Detail
Water Resistant Cylinder (Hydraulic/With auto switch) Water Resistant Cylinder CHD2F Detail
Water Resistant Cylinder (Slide bearing) Water Resistant Cylinder MGPM Detail
Water Resistant Cylinder (Slide bearing) Water Resistant Cylinder MGGM Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDQ2 Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDA2 Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder MDB1 Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder MDB Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDM2 Detail
Water Resistant Cylinder (With auto switch) Water Resistant Cylinder CDG1 Detail
450mm Gate Valve/Door Valve XGD XGD Detail
Slit Valve XGT XGT Detail
450mm Gate Valve/Slit Valve XGT XGT Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Double Acting/Bellows Seal XL XLC Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XL XLA Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Manual/Bellows Seal XL XLH Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Double Acting/O-ring Seal XL XLG Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Normally Closed/O-ring Seal XL XLF Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve Electromagnetic/Bellows Pressure Balance XL XLS Detail
Aluminum High Vacuum Angle Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XL XLD Detail
Aluminum One-touch Connection and Release High Vacuum Angle Valve 2-step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XLAQ・XLDQ XLDQ Detail
Aluminum One-touch Connection and Release High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XLAQ・XLDQ XLAQ Detail
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Manual/Bellows Seal XM/XY XYH Detail
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Manual/Bellows Seal XM/XY XMH Detail
Stainless steel High Vacuum In-line Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XM/XY XYD Detail
Stainless steel High Vacuum Angle Valve 2-Step Control, Single Acting/Bellows Seal, O-ring Seal XM/XY XMD Detail
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Double Acting/Bellows Seal XM/XY XYC Detail
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Double Acting/Bellows Seal XM/XY XMC Detail
Stainless steel High Vacuum In-line Valve Normally Closed/Bellows Seal XM/XY XYA Detail
Stainless steel High Vacuum Angle Valve Normally Closed/Bellows Seal XM/XY XMA Detail
Booster Relay XT240 XT240 Detail
Foot Pedal Type 5 Port Mechanical Valve XT34-60/XT-67 XT34-60/XT-67 Detail
Non-contact Gripper XT661 XT661 Detail
Smooth Vent Valve (Supply Line) XVD XVD Detail
Compact Vacuum Ejector: Ejector Unit ZA ZA1□1 Detail
Compact Vacuum Ejector: Manifold ZA ZZA1 Detail
Compact Vacuum Unit: Ejector ZB ZB Detail
Compact Vacuum Unit: Manifold ZB ZZB Detail
Compact Vacuum Unit: Vacuum Pump System ZB ZB00□0 Detail
Free Mount Cylinder for Vacuum ZCUK ZCUK Detail
Free Mount Cylinder for Vacuum (With auto switch) ZCUK ZCDUK Detail
Air Suction Filter ZFA ZFA Detail
Air Suction Filter with One-touch Fittings ZFB ZFB Detail
Air Suction Filter with One-touch Fittings/In-line Type ZFC ZFC Detail
In-line Air Filter ZFC ZFC Detail
Suction Filter ZFC050 ZFC050 Detail
Vacuum Ejector/Box Type (Built-in Silencer) ZH ZH□B Detail
Vacuum Ejector/Body Ported Type ZH ZH□D Detail
Vacuum Pad with Ejector ZHP Vacuum Pad with Ejector ZHP Detail
Vacuum Flow ZH□-□-X185 ZH□-□-X185 Detail
All Stainless Steel Vacuum Ejector ZH□□-X267 ZH□□-X267 Detail
Vacuum Unit: Manifold ZK2 ZZK2 Detail
Vacuum Unit: Single Unit ZK2 ZK2 Detail
Multistage Ejector ZL ZL112 Detail
Multistage Ejector ZL ZL212 Detail
Vacuum Ejector: With Valve and Switch ZM ZM Detail
Vacuum Ejector: With Valve and Switch/Manifold Specifications ZM ZZM Detail
Vacuum Pad ZP ZP Detail
Heavy-duty Ball Joint Pad ZP2 Heavy-duty Ball Joint Pad ZP2 Detail
Heavy-duty Pad ZP2 Heavy-duty Pad ZP□H Detail
Heavy-duty Pad ZP2 Heavy-duty Pad ZP2 Detail
Mark-free Pad ZP2 Mark-free Pad ZP2 Detail
Oval Pad ZP2 Oval Pad ZP2 Detail
Pad with Ball Spline Buffer ZP2 Pad with Ball Spline Buffer ZP2 Detail
Resin Attachment ZP2 Resin Attachment ZP2 Detail
Sponge Pad ZP2 Sponge Pad ZP2 Detail
Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2 Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2-Z1-001 Detail
Vacuum Pad for Fixing Panel ZP2 Vacuum Pad for Transferring Disks ZP2-Z Detail
Vacuum Saving Valve ZP2V Vacuum Saving Valve ZP2V Detail
4.5-Stage Bellows Pad ZP2 4.5-Stage Bellows Pad ZP2 Detail
Bellows Pad ZP2 Bellows Pad ZP2 Detail
Compact Pad ZP2 Compact Pad ZP2 Detail
Flat Pad ZP2 Flat Pad ZP2 Detail
Nozzle Pad ZP2 Nozzle Pad ZP2 Detail
Short-type Pad ZP2 Short-type Pad ZP2 Detail
Thin Flat Pad ZP2 Thin Flat Pad ZP2 Detail
Vacuum Pad ZP3 ZP3 Detail
Vacuum Pad ZP3E ZP3E Detail
Vacuum Pad: Ball Joint Type ZPR Ball Joint Type ZPR Detail
Vacuum Pad: Ball Joint Type ZPT Ball Joint Type ZPT Detail
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPT Large Size/Bellows Type ZPT Detail
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPT Large Size/Bellows Type ZPT Detail
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPX Large Size/Bellows Type ZPX Detail
Vacuum Pad: Large Size/Bellows Type ZPX Large Size/Bellows Type ZPX Detail
Space Saving Vacuum Ejector: Ejector Unit ZQ ZQ1 Detail
Space Saving Vacuum Ejector: Manifold ZQ ZZQ1 Detail
Space Saving Vacuum Pump System: Manifold ZQ ZZQ1 Detail
Space Saving Vacuum Pump System: Vacuum Pump Unit ZQ ZQ1000 Detail
Large Size Vacuum Module: Ejector System, Manifold ZR ZZR1 Detail
Large Size Vacuum Module: Vacuum Pump System ZR ZR100 Detail
Large Size Vacuum Module: Vacuum Pump System, Manifold ZR ZZR1 Detail
Large Size Vacuum Module: Ejector System ZR ZR1 Detail
Compact Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE1 ISE1 Detail
Compact Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE1 ZSE1 Detail
Compact Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE2 ISE2 Detail
Compact Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE2 ZSE2 Detail
LCD Readout Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE/ISE3 ISE3 Detail
LCD Readout Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE/ISE3 ZSE3 Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For positive pressure) ZSE/ISE80 ISE80H Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For compound pressure) ZSE/ISE80 ZSE80F Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For positive pressure) ZSE/ISE80 ISE80 Detail
2-Color Display Digital Pressure Switch/For General Fluids (For vacuum) ZSE/ISE80 ZSE80 Detail
Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE10(F)/ISE10 ZSE10F Detail
Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE10(F)/ISE10 ZSE10 Detail
Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE10(F)/ISE10 ISE10 Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE30A(F)/ISE30A ZSE30A Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE30A(F)/ISE30A ZSE30AF Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE30A(F)/ISE30A ISE30A Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure) ZSE40A(F)/ISE40A ISE40A Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum) ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40A Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For compound pressure) ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40AF Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For positive pressure)/For M8 (3 pins) Connector ZSE40A(F)/ISE40A ISE40A-L Detail
2-Color Display High-Precision Digital Pressure Switch (For vacuum)/For M8 (3 pins) Connector ZSE40A(F)/ISE40A ZSE40A-L Detail
Vacuum Switch Diaphragm Style (Contact) ZSM1 ZSM1-121 Detail
Vacuum Switch Diaphragm Style (Solid state) ZSM1 ZSM1-115 Detail
Adsorption Confirmation Switch (For vacuum) ZSP1 ZSP1 Detail
Vacuum Ejector In-line Type ZU ZU Detail
Ion Box ZVB ZVB Detail
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit ZX ZSE3-0X Detail
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit ZX ZSE2-0X Detail
Vacuum Module: Suction Filter Unit ZX ZX1-F Detail
Vacuum Module: Valve Unit ZX ZX1-V Detail
Vacuum Module: Ejector System ZX ZX1-W Detail
Vacuum Module: Ejector System ZX ZX1 Detail
Vacuum Module: Vacuum Pump System/Manifold Specifications ZX ZZX1 Detail
Vacuum Module: Suction Filter Unit ZX ZX1-F Detail
Vacuum Module: Vacuum Pump System ZX ZX100 Detail
Vacuum Module: Ejector System/Manifold Specifications ZX ZZX1 Detail
Vacuum Module: Vacuum Pressure Switch Unit/Adsorption Confirmation Switch ZX ZSP1-□0X-15 Detail
Ejector Valve Unit (For ZYY3000) ZYY・ZYX ZYY3 Detail
Ejector Valve Unit(For ZYX3000) ZYY・ZYX ZYX3 Detail
Ejector Valve Unit (Manifold Valves for ZYX3000) ZYY・ZYX ZZYX3-45 Detail
Ejector Valve Unit (Manifold Valves for ZYY3000) ZYY・ZYX ZZYY3-45 Detai

 

You've just added this product to the cart:

error: Content is protected !!